Spolupráce a přátelství s pokrokovými společenskými organizacemi v Německu

30.09.2018

Byl krásný podzimní den 28. září 2018, Den české státnosti. V tento významný státní svátek jsme v našem okrese Tábor napomohli v přijetí německých přátel z města Suhl, spolkové země Durynsko. Vedení Okresní rady KČP Táborsko Dr. Edvarda Beneše pomohlo soudruhům z OV KSČM České Budějovice a členům KČP z Českých Budějovic důstojně zajistit jednodenní zájezd přátel z Německa na Táborsko. Vzájemné návštěvy z bývalé NDR a z bývalé ČSSR mají více než 40-ti letou tradici, která nyní opět nabývá na aktivitě a síle. Město Suhl je také dnes partnerským(dříve družebním) městem Českých Budějovic. Naše okresní město Tábor udržovalo skrze bývalou okresní organizaci KSČ v Táboře družební vztah s městem Schmalkalden a politickou stranou SED města. Družební vztahy byly udržovány také mezi naší okresní a krajskou organizací SSM a organizacemi Svazu svobodné německé mládeže, FDJ obou měst(Suhl a Schmalkalden). Mezi 45 účastníky zájezdu byli členové levicové politické strany Die Linke ( Die Linke Stadtverbandt Suhl) z městského okresu Suhl v čele s její předsedkyní. Zájezdu se také účastnil radní města Suhl s některými spolupracovníky městského okresního úřadu. Mezi účastníky zájezdu byli bývalí členové ozbrojených sil NDR, důstojníci Národní lidové armády NDR, Lidové pohraniční stráže NDR a Lidové policie NDR. Mnoho osob důchodového věku bylo za dob existence NDR aktivními svazáky organizace FDJ. Pro přátele z Německa jsme připravili komentovanou jízdu jejich moderním autokarem na dvou trasách. Trasa č.1 vedla z dálnice D3 do Tábora směrem na Mladou Vožici. Po vzájemném přivítání na předměstí husitského města Tábor a představení se obdrželi účastníci zájezdu velké množství propagačních materiálů o městě Tábor v německém jazyce. Na první trase směrem do města Mladá Vožice se účasníci zájezdu dozvěděli vše potřebné o městské táborské aglomeraci. Byl jim představen významný a největší strojírenský podnik města, Brisk, a.s. a jeho historie. Při stoupání do kopců směrem k Mladé Vožici jsme je informovali o místních zemědělských družstvech, okolní krajině s krásnými lesy plnými hub, lesních plodů a zvěře. Byli seznámeni se soukromě hospodařícími sedláky a místními mysliveckými sdruženími. Byla jim popsána historie Ratibořských Hor, které jsou známé těžbou stříbra v 16. století. Byli také seznámeni s horou Beránek, kde po vypuknutí husitské revoluce 30.7. 1419 v Praze, byly pořádány poutě na hory. V Mladé Vožici nás očekával a přivítal starosta města Mladá Vožice pan Jaroslav Větrovský, senátor senátu Parlamentu ČR. V zasedacím sále městského úřadu se konala první část návštěvy města Mladá Vožice. Pan starosta a senátor hosty důkladně a velmi přesvědčivě seznámil s městem, prací městského úřadu a podrobně objasnil sociální programy města a způsob jejich financování. Pohovořil také o práci senátora. Poté byl odměněn bouřlivým potletkem hostů a četnými dotazy na problematiku komunální a státní politiky. Na všechny otázky odpověděl obsahově velmi přesvědčivě a opět byl odměněn velkým potleskem hostů. Hosté jím byli rovněž pohoštění kávou a nápoji. Hosté byli poté přítelem Zdeňkem Trippé seznámeni s Klubem českého pohraničí, z.s. jako s největší společenskou organizací vlastenců v ČR. Byla jim objasněna historie vzniku klubu jako celku a také našeho táborského. Bylo jim vysvětleno, že spolupráce s mnohými společenskými organizacemi z Německa probíhá od samého počátku vzniku klubu.

Druhou částí návštěvy města Mladá Vožice byla prohlídka Památníku Mladovožicka. Hosté si vyslechli průvodkyni památníkem. Náš tlumočník přítel Hans Arndt, člen KČP z Českých Budějovic, vše přeložil bravurně, jako ostatně vše předešlé, počínaje komentovanou jízdou. Poté jsme ještě hosty informovali před hranolovitou solnou věží o její bohaté historii. Byli také seznámeni s některými reformátory církve z této oblasti Táborska, s Mistrem Matějem z nedalekého Janova a Mistrem Vojtěchem Raňkův z Malého Ježova. Byla jim také vysvětlena pověst o Hoře Velký Blaník s Blanickými rytíři. Poté po nasednutí jsme Mladou Vožici opustili a pokračovali komentovanou jízdou až do Plané nad Lužnicí, kdy byl pro hosty přichystán oběd v místním hotelu Lužnice. Následovala komentovaná jízda do lázeňského města Bechyně na trase č. 2, vedoucí přes městys Malšice, Sudoměřice u Bechyně kolem bývalého letiště Bechyně. Vše bylo hostům opět vysvětleno skrze ozvučení autobusu s důrazem na městys Malšice, elektrifikovanou Dráhu Františka Křižíka z Tábora do Bechyně, bývalé nejmodernější letiště Československé lidové armády, na kterém byla dislokována elitní stíhací letecká divize naší letecké armády.

Objasněn jim byl příjezd do města skrze Národní kulturní památku, most v Bechyni, nesoucí jméno Bechyňská duha. Byli seznámeni s jeho technickými parametry, výstavbou a historií. Pomalou komentovanou jízdou po městě se hosté dozvěděli o bohaté historii Lázní Bechyně a Lázní Jupiter. Po příjezdu do historického centra města byla pro hosty připravena prohlídka zámku Bechyně s německy hovořící průvodkyní. Hosté byli prohlídkou zámku a zámeckou zahradou okouzleni. V prostoru vyhlídky na řeku Lužnici a Bechyňský zámek byly pořízeny mnohé společné fotografie.

V prostorách parčíku před městským úřadem v Bechyni jsme se s hosty postupně rozloučili. Ti nám na závěř předali drobné dárky. Bylo vysloveno přesvědčení, že se brzy opět uvidíme, a že spolupráce mezi našimi organizacemi bude opět rozvinuta a stane se inspirativní pro společnou přeměnu Evropy v Evropu míru a socialismu. Poté naši hosté odjeli autokarem do města Hluboká nad Vltavou, kde jejich vícedenní zájezd do ČR bude pokračovat už za řízení českobudějovických organizátorů spolupráce. Při informování předsedy Národní rady KČP přítele JUDr. Gustava Janáčka o průběhu a výsledcích partnerské spolupráce s hosty ze Suhlu, bylo jím vysloveno přesvědčení, že se s některými bývalými důstojníky Národní lidové armády NDR a Pohraniční stráže NDR setká ve dnech 19.-20.10.2018 na jejich slavnostním shromáždění v Berlíně.

Vedení Okresní rady KČP Táborsko Dr. Edvarda Beneše pokládá tuto zdařilou akci za zahájení plnění usnesení jubilejního X.sněmu KČP v oblasti spolupráce se zahraničními subjekty. Tuto spolupráci budeme rozvíjet a současně při ní naplňovat jeden z hlavních úkolů sněmu a našich stanov, hájení a vysvětlování historické pravdy.

V poznámce ještě informujeme odkud naši hosté pocházejí:

Suhl je německé město v Durynsku (Spolková země Durynsko, městský okres Suhl) na řece Lauter, žije v něm necelých čtyřicet tisíc lidí. Město proslulo výrobou loveckých zbraní, proto užívá název Waffenstadt Suhl. První písemná zmínka pochází z roku 1232. V Suhlu se nachází filharmonie, zoologická zahrada i řada památkově chráněných hrázděných domů.

První písemná zmínka pochází z roku 1232. Je zde také velká střelnice, kde se konalo v roce 1986 mistrovství světa sportovních střelců. Sídlí zde také výrobce populární značky motocyklů Simson. Město se nachází v srdci pohoří Durynský les, takže je důležitým centrem turistiky a zimních sportů. Partnerským městem Suhlu jsou České Budějovice.

Ing. Zdeněk Trippé
předseda
Okresní rada KČP Táborsko
Dr. Edvarda Beneše

RSDr. Václav Gaier
místopředseda Jihočeské krajské rady KČP
Jana Žižky z Trocnova, místopředseda okresní