Sněm NR KČP dne 2. 7. 2022

07.07.2022

Předsedou Národní rady klubu českého pohraničí je Jaroslav Hudec

Praha sobota 2. července 2022 se v Praze konal již XI. národní sněm Klubu českého pohraničí. Sněm zvolil 55 členů Národní rady Klubu českého pohraničí a členy Kontrolní a Revizní komise. Poté nově zvolení členové Národní rady na svém1. ustavujícím zasedání zvolili nového předsedu, jímž se stal Jaroslav Hudec, dosavadní předseda po zemřelém Gustavu Janáčkovi. Následně proběhla volba tří místopředsedů, jimiž se stali: Cincibus Zbyněk, Hanischová Marie a Větrovec Václav. Kontrolní a Revizní komise si rovněž na svých 1. ustavujících zasedání zvolili své předsedy. Předsedou Kontrolní komise byl zvolen Zídek Štěpán a Rozhodčí komise Milan Havlíček.

Podle 1. místopředsedy Zbyňka Cincibuse čeká členy vedení Klubu českého pohraničí, a nové předsednictvo velni složitá práce. Stabilizace klubu a složité hledání partnerů pro připravované projekty vzájemné spolupráce. Vyjádřil přesvědčení, že nově zvolená Národní rada KČP bude pracovat a plnit úkoly odpovědně a s plným nasazením.

Sobotního sněmu se zúčastnilo 87 členů ze 118 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím. Krajskou delegaci Středočeského Klub českého pohraničí reprezentovalo 14 delegátů s hlasem rozhodujícím. Sněmu se dále zúčastnila celá řada významných hostů. Mezi nimi nechyběli přátelé ze Slovenska a Spolkové republiky Německa. Za ÚV KSČM se sněmu zúčastnil místopředseda Milan Krajča. Mezi hosty byl i kandidát na prezidenta PhDr. Josef Skála CSc. Vlastenecké organizace zastoupil předseda Slovanského výboru České republiky RNDr.DrSc. Jan Minář a za Český svaz protifašistických bojovníků plukovník v.v. Emil Kulfánek.

Autor: František Kovář
Foto: Autor

Fotogalerie: