Slavnostní sněm

03.07.2021

    Na počest 70 výročí vydání zákona o ochraně Státní hranice Československa svolala OR KČP v Mladé Boleslavi, v čele s předsedou Františkem Kovářem, 28. června 2021 slavnostní sněm. Předseda přivítal členy a hosty, poslance PČR Stanislava Grospiče a předsedkyni Krajského výboru LKŽ Alenu Grospičovou. Podal informaci o práci Středočeské krajské rady KČP v současném, mimořádně složitém období, z důvodu opatření, která jsou v souladu s opatřeními vlády ČR a Min. zdravotnictví v boji proti COVID-19.

Zároveň podal Fr. Kovář informaci o průběhu 8. celostátního setkání, konaného u příležitosti 70. výročí přijetí Zákona č. 69/1951 Sb. o ochraně československých státních hranic. Setkání se konalo v Praze dne19. června 2021 a za OR KČP se jednání zúčastnili členové Jaroslav Hájek a František Kovář. V informaci byl zdůrazněn význam ostrahy hranice a přínos tisíce mladých chlapců po nástupu na službu na hranici. Účastníci sněmu byli dále seznámeni s Prohlášením, které účastníky 8. celostátního setkáni OSH bylo přijato bez připomínek. V závěru tohoto jednacího bodu, byla slavnostně na prapor OR KČP Mladá Boleslav uvázána Pamětní stuha, připomínající 70. výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb. o ochraně československých státních hranic.

V diskusi vystoupil poslanec PČR Stanislav Grospič a seznámil přítomné i s tím, co se v ČR připravuje, boj o zvýšení důchodů, stavební zákon aj. Jaroslav Hájek hovořil o svých pocitech z 8. celostátního setkání. František Kovář hovořil o akci na Cínovci, která se konala v neděli 27. června2021 pod názvem "Den genocidy Slovanských národů". Stranou zájmu nezůstala ani možnost finanční pomoci přátelům v oblasti postižené tornádem na jižní Moravě nebo v oblasti Litoměřicka.

V průběhu jednání byly promítány záběry z již proběhlých akcí, na kterých byli přítomni členové OR KČP Mladá Boleslav.

Jiřina Matoušková
Foto: František Kovář