Shromáždění občanů v Táboře 22. června 2021 k 80. letému výročí agrese imperialistického Německa proti Sovětskému svazu

23.06.2021

Okresní rada KČP Táborsko, nesoucí čestné jméno druhého prezidenta ČSR, Dr. Edvarda Beneše, připravila a provedla shromáždění občanů věnované připomenutí si 80. výročí napadení Sovětského svazu imperialistickým Německem a jeho vznikající "tisíciletou III. říší".

Pozvání Klubu českého pohraničí přijali PhDr. Josef Skála, CSc., politik a historik, který byl hlavním řečníkem. Pozvání dále přijali př. Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského KV KSČM, př. Ing. Vladimír Prinke, místopředseda ANS a člen KČP, Mgr. Marek Adam, předseda Jihočeského KV ANS, s. Květa Šlahůnková, předsedkyně LKŽ a s. Stanislav Vodsloň, člen vedení OV ČSBS z Tábora společně s tajemníkem OV ČSBS s. Ing. Václavem Hákem. Srdečně přivítáni byli členové KČP z jižních Čech a také neformální občanská iniciativa Táborští vlastenci v čele s Ing. Břetislavem Koláčkem.

Úvodem svolavatel shromáždění, kterým byl osobně př. Ing. Zdeněk Trippé, předseda klubu z Táborska, zdůraznil, že II.světová válka před napadením SSSR imperialistickým Německem a jeho satelity, byla typickou imperialistickou, dobyvatelskou, loupežnou válkou mezi imperialistickými dravci. Agresorem bylo zcela jednoznačně Hitlerovo imperialistické Německo, které postupně ovládlo většinu evropského území, kromě Anglie. Proč to všechno? Němečtí imperialisté plánovitě utvářeli velký válečný potenciál, velkou vojenskou údernou sílu celé spojené Evropy a připravovali se na ovládnutí životního prostoru na východě. Jejich původním cílem byl od samého počátku SSSR a zničení prvního dělnického a rolnického státu na světě, kde se úspěšně rozvíjelo budování první sociálně spravedlivé společnosti tohoto světa. Od napadení SSSR, smutného data 22. června 1941, II. světová válka změnila svou charakteristiku. Stala se válkou mezi kapitalismem a socialismem. Blesková válka, jak ji němeční generálové nazvali, měla vojensky porazit Dělnicko rolnickou Rudou armádu(rusky RKKA) během válečné kampaně trvající 2-3 měsíce a na čáru Lenigrad, Moskva, Stalingrad a Kavkaz vyjít do počátku zimy, neboli do 3-4 měsíců. Dnes víme jak to dopadlo, dobytím Berlína a zdrcující porážkou Německa.

Ze strany Hitlerova imperialistického Německa a jeho satelitů šlo o válku útočnou, byli agresory. Šlo o válku nespravedlivou, dobyvačnou, kořistnickou, nelítostnou vyhlazovací válku nejenom židovského obyvatelstva, Romů, ale vůbec vyhlazování Slovanů. Všichni jsme dle nich patřili mezi méněcenné rasy podlidí. Také proto se dnes začíná označovat datum 22. června 1941 jako Den genocidy Slovanů. Šlo o střet dvou třídně protikladných společenských systémů a mimo jiné také proto byl pořádán hon na politické pracovníky DRRA, kteří byli po vzetí do zajetí ihned na místě zastřeleni. To samé se dělo s komsomolci a komunisty, byli ihned zastřeleni, mnozí nejdříve krutě mučeni a zohaveni. Třídní nenávist nacistických katů dosáhla obludných, bestiálních rozměrů. Za okupace to mnozí naši odbojáři pocítili také na sobě.

Jaká to byla válka ze strany SSSR? Byla to válka obranná, válka o záchranu samotné existence ruského světa, zejména slovanského a všeho sovětského lidu. Byla to válka spravedlivá, neuvěřitelně vyčerpávající celou sovětskou zemi, která se postupně přeměnila na velký vojenský tábor řídící se heslem "Vše pro frontu, vše pro dosažení vítězství." Z literárního a filmového zpracování různých lidských osudů vojáků DRRA je známo, že i v okamžicích kritických, kdy se zdálo, že podlehnou nepřátelské přesile, vojsko si v zákopech připíjelo "za pabédu, na vítězství". Byli přesvědčeni o tom, že zvítězí!

Vítězství zcela zákonitě přišlo. Německo bylo drtivě poraženo. Berlín byl dobyt, na říském sněmu zavlála rudá vlajka. Vítězství však bylo vykoupeno nesmírnými lidskými oběťmi a ohromnými materiálními ztrátami. Přesto spravedlivá věc zvítězila. Proto jsme dnes tady abychom nahlas řekli komu vděčíme za existenci českého národa. Za to, že jsme vůbec dnes zde, vděčíme lidu SSSR a jeho Rudé armádě, osvoboditelce z nacistické tyranie.

Věčná sláva hrdinům Rudé armády padlým za naši svobodu!

Úvodní slovo předsedy bylo provázeno a ukončeno velkým potleskem. Další řečníci potvrdili a rozvinuli slova předsedy. Soudruh PhDr. Josef Skála, CSc. dopnil údaje z úvodního slova mnohými konkrétními fakty o obtížnosti bojových operací Rudé armády, o genocidě ruského obyvatelstva, ničení materiálních statků a zmínil se také o pomoci Spojenců, která měla svůj význam, zejména v dodávkách 500 tisíc různých vozidel, hlavně nákladních automobilů, ale i části těžké techniky a letectva. Velký význam měly dodávky PHM, munice a také optických přístrojů, zejména dalekohledů. Nezastupitelné místo měla také dodávka konzervovaných potravin pro Rudou armádu v poli. Jeho projev byl velmi pozorně vyslechnut a odměněn velkým potleskem. Vystoupili i další řečníci, zejména Mgr. Marek Adam, předseda Jihočeského KV ANS a mladý komunista z Pelhřimova, student gymnázia.

Podařilo se splnit všechny vytýčené cíle shromáždění občanů. Účastníci shromáždění se chovali důstojně, slušně a ukázněně. Nedošlo k žádným narušením shromáždění ze strany účastníků a hlavně ze strany opodál přihlížejících nebo pohybujících se občanů.

Opakovaně se projevila nepřejícnost neznámého pachatele, který opět, podobně jako při oslavách Dne vítězství 9. května 2021, narušoval provoz hovorového zařízení tím, že vypínal na dálku hovorové zařízení a zablokováním Bluetooh znemožnil zvukový přenos znělky, hymny Obránců vlasti "Svatá válka" a závěrečný slavnostní pochod "Proščánie Slavjánki", s kterým jsme se měli rozloučit s rudoarmějcem, zachráncem českého národa před vyhubením německými nacisty.

V Táboře bylo opět prokázáno, že spojením sil různých vlasteneckých politických stran, například KSČM a ANS, s různými aktivisty, ČSBS počínaje, LKŽ a různými občanskými iniciativami je možné i v podmínkách pokračující pandemie připravit, organizovat a provést poměrně početné shromáždění občanů na důstojném místě uprostřed rušného města.

Ing. Zdeněk Trippé
korespondent za Jihočeskou krajskou radu KČP

Fotogalerie: