Setkání veteránů PS ve Všerubech 2022

05.09.2022

V sobotu 3.9.2022 se uskutečnil společný ročník setkání veteránů PS 9.bPS Domažlice pohraničních rot Všeruby, Sruby, Svaté Kateřiny a Hamrů. Účastníci se setkali ráno v 9. hodin ve Všerubech, odtud se přesunuli na bývalé roty Sruby na Svatou Kateřinu a na Hamry. Oběd byl zabezpečen v Autokempu v Nýrsku. Srazu byli přítomni také bývalí velitelé rot Všeruby a Svaté Kateřiny. Nakonec účastníci navštívili ve svém bydlišti bývalého velitele rot Sruby a Hamry, který ač indisponován, přijal všechny velmi srdečně. Veteráni mu předali Pamětní list a upomínkové předměty. Sraz byl ukončen v Nýrsku, kde bylo dohodnuto, že sraz bude organizován každoročně, bylo nastíněno organizační zabezpečení a setkání bylo ukončeno.

Václav Jílek předseda OR KČP Domažlice
/Všeruby 1967-69 - psovod /

Fotogalerie: