Setkání ve Znojmě na závěr roku 2022

16.12.2022

Dne 12. prosince 2022, se zúčastnila delegace Mě KČP Jemnice ve složení přítel Ján Lajda, Ing. Zdeněk Dvořák a Rudolf Zbín setkání, které pořádala OR KČP Znojmo, v restauraci na Školce.

Zahájení provedl předseda OR KČP Znojmo Mgr. Viktor Jakub, který přivítal přítomné účastníky setkání.

Poté vystoupil předseda Jm KR KČP Miroslav Vlašín, který pozdravil přítomné jménem NR KČP, Jm KR KČP a krátce zhodnotil činnost v uplynulém roce. Popřál všem přítomným příjemnou zábavu při hudbě a příjemné vánoční svátky hodně zdraví a štěstí v Novém roce.

Poté z pověření NR KČP a předsedy NR KČP přítele Jaroslava Hudce předal Mě kolektivu Mě KČP Jemnice Řád přátelství, za dlouholetou aktivní činnost. Toto ocenění převzal předseda Mě KČP Jemnice přítel Ján Lajda. Dále předal Vlastenecký řád přítelkyni Jaroslavě Plevákové.

Následovalo vystoupení předsedy Mě KČP Jemnice přítele Jána Lajdy, který mj. předal Čestná uznání a zároveň popřál k narozeninám přátelům Svatomíru Pokornému, Jitce Krýslové a Jaroslavě Plevákové. Rovněž i on popřál všem vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce 2023.

Po skončení oficiální části pokračovalo posezení při muzice a přátelské debatě přítomných účastníků.

Setkání proběhlo v přátelském duchu v nově zrekonstruovaném sále restaurace na Školce.

Poděkování zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě setkání a přípravě občerstvení, které připomínalo účastníkům sváteční vánoční dny.

Text a foto: Rudolf Zbín

Fotogalerie: