Setkání se zástupkyní Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa

18.08.2022

Setkání proběhlo v rámci jednání Středočeské krajské rady KČP v Praze 16. srpna 2022. Úkolem spolku je uchování knih, které vlastnil a také přečetl PhDr. Miloslav Ransdorf CSc. K nim patří ještě i CD, DVD, korespondence, rukopisy, dokumenty a osobní věci, které shromáždil během svého velice činorodého a zcela naplněného života. Rád by je předal dalším generacím. Miloslav Ransdorf byl historikem, filosofem, spisovatelem, politikem, prognostikem, učitelem, bojovníkem za lidská práva a spravedlnost, a především dobrým člověkem. Své knihy svěřil Míla Ransdorf spolupracovníkům s přáním, aby se k nim dostalo co nejvíce lidí, aby neskončily po jeho smrti v antikvariátu.

Na setkání byla přítomna jednatelka vzdělávacího centra Ing. Helena Ryšavá, která před členy KR KČP odprezentovala informace týkající se aktuálního dění tohoto centra, přípravy jednotlivých projektů a zároveň poinformovala o finančních těžkostech, které chod knihovny provázejí. Jednání byla přítomna i Ladislava Šimková, šéfredaktorka Hraničáře.

V průběhu diskuse přicházela na řadu jednotlivá témata. Nejvíce se diskutovalo o celkovém směřování centra, jeho dalším programu a vlastní vzdělávací činnosti. Účastníci se rovněž shodli, že je zapotřebí vytvořit systém periodické činnosti (výsledků) centra, který by umožnil objektivně hodnotit vliv a působení centra. V závěru tohoto bloku byl potvrzen návrh na finanční dar Vzdělávacímu centru a knihovně M. Ransdorfa.

Autor: František Kovář