Setkání Mě KČP a SLS Jemnice

15.05.2023

Dne 11. května 2023 se uskutečnilo od 16.00 hodin setkání členů, (stoupenců, příznivců, sympatizantů), Mě KČP Jemnice, a členů Společnosti Ludvíka Svobody, v loveckém salonku restaurace "U Svatého Víta. Účast 14 přátel.

Na úvod předseda Ján Lajda přivítal všechny přítomné a jak je již pravidlem popřál všem těm kteří od posledního setkání dne 23. února 2023, měly nebo budou do příštího setkání v měsíci září narozeniny všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a elánu.

Pozn. (Narozeniny oslaví přátelé: Břetislav Maceček, Stanislav Průša, Marie Živná, Mgr. Milan Havlíček, Jiří Kincl a Rostislav Hynek a Aleš Orlík).

Zvláště popřál dodatečně JUDr. Rostislavovi Pokornému k jeho významnému životnímu jubilea 70. let. Seznámil členy s tím, že přítel Rudolf Zbín již předal jubilantovi k tomuto výročí pamětní list a také Medaili KČP Jemnice.

Seznámil členy s opatřením týkající se finančních prostředků KČP Jemnice. Zavedením členských příspěvků 120,- Kč, na člena, které se odvádí NR KČP nezůstávají prostředky na činnost.

Uvedl, že majitel restaurace přítel Václav Pech nám poskytuje prostory pro činnost bezplatně, a ještě přispívá na činnost finančně. Je proto nutné alespoň zachovat tradici občerstvení a večeří, aby byla alespoň nějaká podpora i restauraci. Vyzval proto členy o příspěvky na činnost i během roku.

Uvedl i příklad toho, že je tradicí v případě úmrtí člena zakoupení věnce. I zde je situace již finančně jiná než doposud. V minulosti stál věnec kolem 400-500,- Kč a nyní již 1.100-1.300,- Kč. Obdobná cena byla i u kytice, pro akci v Hroznatíně, kde navíc byla ještě navíc vyrobena stuha-trikolora s nápisem KČP a SLS Jemnice, nezapomeneme!

Poté předal slovo našemu zástupci v OR KČP Znojmo Ing. Zdeňkovi Dvořákovi, který seznámil přítomné s průběhem jednání OR KČP Znojmo, které se uskutečnilo 13. dubna 2023.

Informoval, že byl zvolen nový hospodář NR KČP Ing. Jaromír Horák, který byl zároveň kooptován za člena NR KČP i členem Vedení NR KČP.

Na setkání byl rovněž zvolen nový předseda OR KČP Znojmo, JUDr. Antonín Buchta.

Bylo provedeno vyhodnocení akce oslavy MDŽ, kde byla velmi dobrá účast a akce proběhla úspěšně.

Informoval o vystoupení člena NR KČP př. Miroslava Vlašína, že bude nutná revize členské základny, v rámci Jm KR KČP nutné NR KČP dodat nové přihlášky členů, aby byl přehled kolik lze očekávat finančních prostředků z členských příspěvků.

V této souvislosti uvedl, že členská základna se značně snížila, a to nejen vlivem úmrtí členů, ale i zavedením členských příspěvků, kdy řada členů zůstala jen jako příznivec.

Seznámil s tím, že se uvažuje o výrobě nových ocenění, (plaket a medailí) a seznámil s cenami. Informoval o tom, že náklady bude hradit 50 % NR KČP a 50% příslušné KR KČP. O této otázce se bude ještě jednat.

Poté vystoupil přítel Rudolf Zbín, který upřesnil některé body, o kterých informoval př. Vlašín.

Seznámil přítomné s vyjádřením předsedy NR KČP a I. místopředsedy NR KČP, že žádné nové přihlášky se předkládat nebudou, evidence i nadále bude vedena u předsedy KČP. Navíc uvedl, že existuje zákon č.101/2000 Sb., - o ochraně osobních údajů, takže OR KČP ve Znojmě bude předáno pouze číslo o počtu členů, popřípadě sympatizantů.

Dále se vyjádřil také k cenám za plakety a medaile. Ceny, se kterými seznámil př. Vlašín byly uvedeny bez DPH a bez nákladů na krabičky-etue. Takže jednotlivé ceny jsou vyšší. Zároveň předal př. Dvořákovi již předběžné ceny i s DPH a krabičkami-etuemi. Zatím se, ale jedná o cenovou nabídku.

Seznámil přítomné, že byly již do konce roku zpracovány pamětní listy a čestná uznání pro členy a příznivce, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny. Tyto podepsali všichni členové výboru. Dále byly projednány, a schváleny návrhy na ocenění členů na řádový den v měsíci září, které podepsal předseda a předal tyto př. Dvořákovi, který je předá ke schválení na OR KČP ve Znojmě dne 8. června 2023.

Dále seznámil s tím, že byla dokončena Síň slávy a také již byla zveřejněna galerie praporů KČP. Na této se ještě pracuje a postupně jsou doplňovány údaje. Oboje je možné shlédnout na webových stránkách KČP.

Rovněž informoval o tom, že dne 4. května 2023 proběhl pietní akt položením věnců u hrobu armádního generála Ludvíka Svobody v Kroměříži, a u příležitosti 78. výročí ukončení druhé světové války a uctění památky padlých hrdinů, kteří se podíleli v květnu 1945 na osvobození Československa, města Kroměříže a obce Břestu.

Pietní akt proběhl také na místním hřbitově v Jemnici v odpoledních hodinách dne 5. května 2023.

Pietního aktu se zúčastnila delegace na čele s vedením města Jemnice, členů KSČM, KČP a SLS.

Za KČP a SLS Jemnice se zúčastnili přítel Ján Lajda, a Vilém Oulehla s manželkami a Rudolf Zbín.

Delegace položila věnce u památníků obětem 2- světové války, Rudoarmějců, a 1. světové války.

O tomto byla umístěna informace na webu KČP a byl rovněž zaslán článek do časopisu Hraničář.

Informoval o tom, že v nastávajícím období bude organizována řada setkání u příležitosti 72. výročí dne PS. Přítel Aleš Orlík připomenul, že dne 17. června 2023 proběhne již 8. setkání bývalých pohraničníků ve Slavonicích a pozval zároveň všechny přítomné.

Přítel Pavel Kincl a Vilém Oulehla se rovněž zmínili o účasti na oslavách 1. máje ve Vratěníně. Byla velká účast a akce byla ve všech směrech zdařilá.

Poté následovala volná zábava, kde si opět přítomni vyměnili řadu svých poznatků a zavzpomínali na staré, dobré časy.

V průběhu byla podána večeře. Přítomni si mohli vybrat ze šesti jídel.

Velké poděkování chceme vyjádřit nejen majitel a personál, zejména i proto, že restaurace a kuchyň byla otevřena jen z důvodu konání našeho setkání.

Setkání lze hodnotit kladně a již se budeme těšit na setkání v měsíci září na kdy je plánován zároveň i řádový den.

Zapsal a foto dodal: Rudolf Zbín. 

Fotogalerie: