Rozloučení v Pardubicích

29.02.2020

Dnes dne 28.2.2020 jsme se rozloučili s přítelem, pohraničníkem, bývalým předsedou Krajské rady Pardubice příkladným vlastencem plk. PS v.v. Zdeňkem Macounem. Rozloučit se přišli z Krajské rady Klubu českého pohraničí Pardubice, z Okresních rad Svitavy a Chrudim. Za Národní radu Klubu českého pohraničí se přišli poklonit a vzdát poslední poctu čestný předseda plk. PS v.v. RSDr Milan Richter, CSc., 1. místopředseda Národní rady Klubu českého pohraničí npor. SNB, PČR v.v. Jaroslav Hudec a Marie Hanischová, členka vedení NR KČP. Účast byla i z Okresní rady Podorlicko, za kterou byl přítomen Dr. Jiří Krška.

Ještě pár řádek o příteli Zdeňku Macounovi:

Narodil se v Dolní Rovni a tam studoval i měšťanku, poté studoval automobilovou průmyslovku. V 50 letech nastoupil na vojnu k pohraniční stráži na Šumavě. Po vojně nastoupil do pardubické autoškoly jako učitel a protože byl velice svědomitý a měl svou práci hodně rád, tak se po několika letech stal ředitelem autoškoly. Nejprve se učilo ve staré budově Svazarmu v ulici Jana Palacha a poté postavil autoškolu Na Spravedlnosti, pobočku v Holicích a v Přelouči. Jeho autoškola se stala dokonce nejlepší a vedl ji až do důchodu. Celou dobu byl velký vlastenec a po odchodu do důchodu vstoupil do Klubu pohraničí a byl aktivním členem až do konce života. 

Omluva za nepřesnost původních informací

Dobrý den, mrzí mne, že jsem nevěděla, že Dr. Krška Jiří je z OR Podorlicko Ústí nad Orlicí. Myslela jsem, že je z Pardubic. Nebyla jsem informována náležitě, proto jsem to takto uvedla. Omlouvám se a prosím, aby to bylo uvedeno na web stránkách KR KČP Pardubic. Účast byla i z Okresní rady Podorlicko, přítomen Dr. Jiří Krška. Prosím o uveřejnění i s omluvou. 

S pozdravem, Marie Hanischová


Fotogalerie: