Řádový den 18. 7. 2020

21.07.2020

            Dne 18. července 2020 v 15: 00 hod. po ukončení 10. zasedání Národní rady Klubu českého pohraničí byl proveden plánovaný Řádový den. Nedávný Den Pohraniční stráže byl k tomu dobrou příležitostí.

Slavnostní slovo přednesl přítel JUDr. Gustav Janáček, předseda Národní rady a poděkoval v něm všem oceněným za práci pro vlast. Zdůraznil vážnost úkolů, které před námi stojí a že očekává významný podíl oceněných na dalších úspěších společenské angažovanosti naší velké vlastenecké organizace.
Po zahájení a slavnostním úvodním slově byly hrány hymny - hymna Klubu českého pohraničí
" Ktož sú boží bojovníci " a dále hymny ČR, SR, Ruské federace a Německa.
Po vyslechnutí hymen přítel JUDr. Janáček, uvedl, že bude následovat vyhlášení udělených ocenění. Jaroslav Hudec, první místopředseda Národní rady postupně oznamoval ocenění Národní radou a přítomní ocenění byli osobně dekorováni vyznamenáními předsedou Národní rady. Byly uděleny následující ocenění :

  • " Pamětní Medaile k 75. výročí osvobození města OSTRAVY Rudou armádou "
  • " Medaile Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně "
  • " Medaile Za zásluhy o rozvoj KČP II. stupně "
  • " Medaile Za zásluhy o rozvoj KČP I. stupně "
  • " Vlastenecký Řád KČP "
  • " Řád Přátelství KČP "

Po předání ocenění následoval krátký kulturní program našich hostů v čele s přítelem Alexandrem Stěpanovem a spol.
Přítel JUDr. Gustav Janáček, předseda Národní rady poté pozval přítomné k malému občerstvení. Následovala neformální část řádového dne spojená s besedou přítomných při poslechu
hrané hudební produkce z technického zařízení.

Vlastní zdárné ukončení Řádového dne proběhlo kolem v 19: 30 hod.

Jaroslav Hudec
I. místopředseda
Národní rada KČP

Fotogalerie: