PROVOLÁNÍ DELEGÁTŮ XI. NÁRODNÍHO SNĚMU KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ, z. s.

13.08.2022

Dne 2. 7. 2022 se v Praze uskutečnil XI. Národní sněm KČP, z.s. uznávaného vlasteneckého spolku za účasti zvolených delegátů ze všech 14 krajů České republiky, dvou krajů Slovenské republiky, významných domácích a zahraničních hostů.

Národní sněm ocenil vlastenecký čin lidí, kteří před 30 roky vyjádřili založením KČP hlasitý protest proti snahám Václava Havla a jeho souputníků, podřídit zájmy českého národa nacionálním a ekonomickým zájmům SRN a jeho spojenců.

Z odkazu zakladatelů vznikl díky obětavé práci jejich následníků, uznávaný občanský spolek s více jak tisíc tří sty členy, který hájí české národní zájmy, suverenitu země, historickou pravdu, přátelství mezi národy a světový mír.

Pod ústředním heslem "JEN ZŮSTANE-LI NAŠE POHRANIČÍ ČESKÉ, ZŮSTANE ČESKOU I CELÁ NAŠE VLAST" čelí KČP jako celek a jeho členové agresivním, revanšistickým požadavkům sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jejich skrytým cílem je likvidace poválečných dekretů prezidenta ČSR Dr. E. Beneše a následné dosažení ekonomických, nacionálních a morálních požadavků na úkor českého národa, případně v uskutečnění historicky prvního sněmu landsmanšaftu na území ČR.

Své požadavky opřeli o omluvu Václava Havla za tzv. vyhnání a o národní zradu mnohých polistopadových politiků, části kulturních pracovníků a historiků. Osoby, které považuje KČP za zrádce českého národa jsou dlouhodobě uvedeny v různých dokumentech a provoláních KČP, z.s.

XI. Národní sněm KČP děkuje všem občanům ČR, svým obětavým členům a funkcionářům, kteří si v nepříznivých politických podmínkách v průběhu 30 let zachovali čest a lidskou důstojnost, brání odkaz našich národních buditelů, bojovníků na polích válečných, politických, hospodářských a kulturních pro zachování státní a národní suverenity. Tuto naléhavou vlasteneckou záležitost je nutné vyzvednout zejména v době, kdy si připomínáme 104. výročí vzniku Československého státu.

V situaci, která se vyznačuje ztrátou vlasteneckého povědomí velké části občanů ČR, zejména mladé generace. V situaci, kdy reálně existuje nebezpečí vzniku válečných konfliktů, což ukazuje situace na Ukrajině, mohou tyto rozsáhlé konflikty vést k zániku lidské populace a ekonomickému krachu. XI. Národní sněm KČP nesouhlasí s členstvím ČR ve vojenském paktu NATO a militarizaci jeho armády v různých nelegitimních misích a vysokých finančních výdajích na zbrojení.

Delegáti XI. Národního sněmu KČP, z.s. v y z ý v a j í

Vládu ČR, Parlament ČR, poslance ČR v Evropském parlamentu, vědce, pedagogy, umělce, historiky, novináře, aby své poslání plnili v souladu s Ústavou ČR, se zájmy lidu a českého národa k zabezpečení státní suverenity, sociální spravedlnosti a k zachování míru.

Všechny vlastence, demokratické, vlastenecké organizace ke společným akcím na obranu českých národních zájmů a k důstojnému uctění 104. výročí vzniku ČSR pod heslem jejího zakladatele T. G. Masaryka: PRAVDA VÍTĚZÍ!

V Praze dne 2. 7. 2022 Delegáti XI. Národního sněmu KČP