PROHLÁŠENÍ VLASTENECKÉHO FÓRA k volbě prezidenta České republiky

05.01.2018

Dne 3. ledna 2018 se sešli představitelé 7občanských spolků z jedenácti, které obnovili smlouvu o kolektivní spolupráci Vlastenecké fórum, aby vydali prohlášení k nastávající volbě prezidenta České republiky.

Občané České republiky budou již podruhé volit přímou volbou svého nejvyššího představitele, českéhoprezidenta. Někteří političtí představitelé, kteří se prezentují jako zástupci lidu se však vyslovují proti tomu, abychom my, občané České republiky mohli volit svého prezidenta přímou volbou.Jejich kandidáti jsou také mezi devíti, z nichž budeme budoucího prezidenta České republiky vybírat.

Kterého z kandidátů na funkci prezidenta České republiky bychom měli volit? Před touto otázkou budeme zanedlouho stát ve volebních místnostech před volebními urnami. V každémpřípadě by to měl být ten kandidát, který bude kontinuálně navazovat na obnovu české státnosti a vznik Československé republiky 28. října 1918. Na této premise budou pravděpodobně stavět svoupředvolební agitaci všichni kandidáti. A také se o to snaží. V televizních, rozhlasových a novinových debatách můžeme vidět jejich skutečný vztah k české státnosti a k československé historii.

Výběr konečného kandidáta je osobní záležitostí každého voliče. Rozhodující rolí při jejich výběru u každého z nich by však mělo být to, co dosud vykonali pro naši vlast a zejména to co pro Českou republiku chce kandidát vykonat po svém zvolení.Jde zejména o schopnost kandidáta reagovat na vnitropolitický a mezinárodní vývoj v souladu s Ústavou České republiky a zájmy českého lidu, schopnost kandidáta sjednocovat národ k ochotě se aktivně podílet a přispívat k rozkvětu České republiky její bezpečnosti, ochraně a obraně.

Každý z kandidátů na post prezidenta České republiky se snaží v předvolební kampani ukázat, že disponuje alespoň některou z výše uvedených vlastností a schopností. Na základě hodnocení jednotlivých kandidátů dospěli představitelé spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru k závěru, že nejkomplexněji jsou uvedené vlastnosti a schopnosti vyjádřeny v osobě Ing. Miloše Zemana, CSc. A to i přes jeho některá osobní zveřejněná prohlášení, která nebyla českou veřejností dobře přijata. Velmi pozitivně však čeští občané přijímají jeho stanoviska k některým požadavkům Evropské unie, k plnění Schengenské dohody, jeho zahraničně politickým krokům, k ekonomické prosperitě České republiky a k životní úrovni občanů, kteří poctivě pracují. Rovněž tak kladně jsou přijímána jeho stanoviska k občanům, kteří parazitují na práci poctivých lidí. To co spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru na Miloši Zemanovi nejvíce oceňují, je jeho ryzí vlastenectví spojené s úctou k jiným národům.

Národní hrdost a vlastenectví pěstují všechny státy Evropské unie a chceme-li být v Evropě rovnocennými partnery, tak bychom se za svou historii neměli stydět, zejména za tu historii, která vedla ke vzniku samostatného Československa v roce 1918 a k jeho osvobození z německé nacistické okupace v letech 1938 až 1945.

A za minulost České, potažmo Československé republiky by se neměl stydět ani budoucí prezident naší země.

Proto vás, občany České republiky, spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru vyzývají - volte takového kandidáta na prezidenta České republiky, který se za svou minulost nestydí, nebude se před nikým hrbit a ani Českou republiku nikomu neprodá.