PROHLÁŠENÍ VLASTENECKÉHO FÓRA k Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o zahájení řízení s provozovatelem TV Barrandov

05.01.2018

Prohlášení VF dne 3. 1. 2018

Popularita pořadů TV Barrandov, kde jako moderátor vystupuje majitel TV Barrandov Mgr. Jaromír Soukup, nazvaných:Týden s prezidentem, Duel Jaromíra Soukupa, Kauzy Jaromíra Soukupa a Aréna Jaromíra Soukupa

stále stoupá a to se pochopitelně nelíbí některým politikům, které tyto pořady spojují s podporou prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana, CSc. Proto tyto pořady označují jako nevyvážené.

Jak oznámila některá média ve druhé polovině prosince 2017, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila s provozovatelem TV Barrandov řízení, v němžobvinilaTV Barrandov, že v prosincovém pořadu ArénaJaromíra Soukupa byl výrazněfavorizován prezidentský kandidát Miloš Zeman.

Jako důvod svého obvinění členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání uvedli, že Mgr. Jaromír Soukup, který pořad moderoval, dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta. V pořadu, podle rady,nedocházelo k ostrým výměnám názorů mezi hostem a publikem.Publikum naopak prezidentu Miloši Zemanovia hostu, kterým byl tiskový mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček, vyjadřovalo podporu.

TV Barrandov má radě do 30 dnů vysvětlit jakým způsobem zajišťuje dodržování zásad objektivity a vyváženosti.

Občanské spolky sdružené ve Vlasteneckém fórusi všímají zejména skutečnosti, že TV Barrandov (podle vyjádření Rady pro rozhlasové a televizní vysílání) je trestána za své publikum. Jinými slovy Rada trestá TV Barrandov
za to, že nezávislé publikum vyjadřuje názory s nimiž se Rada neztotožňuje.Pořady TV Barrandov moderované Mgr. Jaromírem Soukupem vidí Vlastenecké fórum jako vyvážené. V těchto pořadech jsou jejich protagonisté představováni takoví, jací jsou ve skutečnosti bez jakéhokoliv přikrašlování. Jako příklad lze uvést představení se prezidentského kandidáta Michala Horáčka v pořadu Jaromíra Soukupa, kde televizní diváci bez zásahu moderátora si sami mohli udělata zajisté udělali, pravdivý obraz tohoto prezidentského kandidáta.

Spolky Vlasteneckého fóraproto oceňují, že mezi provozovateli českých televizních stanicse našla jedna, která prezentuje názory politiků a občanů v nezkreslené podobě bez toho aby publiku diktovala jaké má zaujímat postoje. Proto podporují pořadyTV Barrandov moderované Mgr. Jaromírem Soukupem, které umožňují české veřejnosti nezávisle posoudit jednotlivé politiky a jejich postoje a tak si na tyto politiky vytvářet nikým neovlivňovaný vlastní názor.