PROHLÁŠENÍ VLASTENECKÉHO FÓRA k projevu kancléřsky SRN Angely Merkelové dne 20. června 2018 na německém Dni útěku a vyhnání.

24.06.2018

Představitelé nezávislých spolků České republiky sdružených do Vlasteneckého fóra na svém pravidelném jednání dne 22. června 2018 projednali obsah projevu kancléřsky SRN Angely Merkelové, který pronesla na německém Dni útěku a vyhnání

a vydali toto prohlášení.

Když kancléřka SRN Angela Merkelová řečnila na německém "Dni útěku a vyhnání", moc dobře věděla, co její slova způsobí v České republice.

"Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury. To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění. Až dva miliony lidí přišly následkem vyhnání a útěku o život. Další miliony se musely vyrovnat se ztrátou domova, majetku či přátel a začít nový život ve válkou zničené zemi".

Občanské spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru - váhou autority mnohých svých členů postižených vyhnáním z českého pohraničí v roce 1938 po Mnichovské dohodě, účastníků národního boje za osvobození Československa z německé nacistické okupace, válečných veteránů, československých politických vězňů německých nacistických věznic, káznic a koncentračních táborů a dalších, důrazně protestují proti veřejně deklarovanému stanovisku německé kancléřsky Angely Merkelové, dle níž neměl a nemá poválečný transfer Němců do Německa ze zemí sousedících s Německem morální ani politické ospravedlnění. Takový vskutku nehorázný výrok nemá omluvu. Zejména v době kdy si občané České republiky připomínají zlo a teror německých nacistů v období heydrichiády, kdy si připomínáme vyvražděné Lidice, Ležáky, kdy se sklá -níme před hrdinstvím těch, co dali svoje životy v boji s nacismem, který vzešel z ně-mecké země a tam také byl na hlavu poražen spojenými silami celého světa. Méně slov a pokora by zde slušely německé kancléře, která se vyjadřuje k tomu, co je už neměn-ným časem historie.

Spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru oceňují okamžiky, striktní a věcný přístup českých politiků, kteří ihned po zveřejnění prohlášení kancléřsky SRN A. Merkelové jej odmítli. Hluboký nesouhlas vyjádřil prezident ČR Miloš Zeman, absolutní nepřija telnost premiér ČR Andrej Babiš, poslanci Poslanecké sněmovny PČR Jaroslav Foldyna, Miloslava Ostrá a další.

V Praze dne 22. června 2018.

Občanské spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru.