PROHLÁŠENÍ VLASTENECKÉHO FÓRA k aktivitám PLATFORMY EVROPSKÉ PAMĚTI A SVĚDOMÍ.

05.01.2018

V Praze dne 3. ledna 2018.

Nezávislý internetový zpravodaj AE News zveřejnil informaci, že na základě žaloby české neziskové organizace s označením PLATFORMA EVROPSKÉ PAMĚTI A SVĚDOMÍ, (dále jen PEPS), je připravena prokuratura Spolkové republiky Německo provádět razie a domovní prohlídky v České a Slovenské republice "u podezřelých osob", které jsou obviněny ze smrti německých občanů na československých hranicích v dobách Železné opony.

PEPS údajně navrhla justičním orgánům SRN volat k soudníodpovědnosti více jak 50 českých a slovenských občanů.

PEPS, která má sídlo v Praze a v Bruselu, vznikla dne 14. 10. 2011 pod záštitou Petra Nečase jako pokračování tzv. procesu vypořádání s totalitní minulostí, který započal podpisem tzv. Pražské deklarace roku 2008. Jejími sponzory jsou údajně Konrad AdenauerStiftung, VisegradFund, International PhotovoltaicInvestors Club a zejména Evropská unie, konkrétněEvropský sociální fond.

Zakládajícími členy PEPS byli m.j. tehdejšíposlanec EP za VB ChristopherBeazley, Joachim Gauck (SRN), z české strany Václav Havel, písničkář JaroslavHutka, poslankyně EP Jana Hybášková, politička Růžena Krásná, zástupce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Lehký, senátor Jiří Liška, senátor Martin Mejstřík, politolog Lukáš Pachta, předseda PEN KLUBU Jiří Stránský, historik EduardStehlík, historik Karel Straka, senátor Jaromír Štětina, novinář Jan Urban,katolický aktivista Václav Vaško a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček.

Vlastenecké fórum zásadně odmítá postup PEPS jako čin, který je ve svém důsledku pokusem zpochybnit státní suverenitu České republiky.Postup PEPS nahrává revanšistickým cílům sudetoněmeckéhorevanšismu a neonacistickým silám ve SRN a narušuje nadějnývývojčesko - německých vztahů.