Prohlášení účastníků slavnostního setkání příslušníků Pohraniční stráže jižní Moravy v Břeclavi dne 22. 6. 2019.

08.07.2019

My, účastníci dnešního tradičního slavnostního setkání pohraničníků jižní Moravy v Břeclavi - členů Klubu českého pohraničí, z.s. sekce Ochránců státních hranic u příležitosti připomenutí 68. výročí přijetí zákona o ,,Ochraně státních hranic", vyslovujeme důrazný protest proti nehoráznému prohlášení představitelů Sudetoněmeckých krajanských spolků v Řezně, které učinili na svém letošním sněmu.

Budoucí provokační záměr v konání těchto sněmů na území České republiky, některém vstřícném městě, které jim nabídne pořádání. Toto nehorázná prohlášení z úst bavorského ministra vnitra, podporované Bernd Posseltem, ale zejména s podporou vlastizrádců ČR Danielem Hermanem, Bělobrátkem, představiteli politických stran KDU-ČSL, TOP 09, ODS, STAN, Pirátů, ale i dalších předchozích zrádců typu Sobotky, Marxové, Roučky, Fialy, Kalouska, Pospíšila, Schwanrzenbergra a jim podobným. Důrazně odsuzujeme i přítomnost našeho vyslance v SRN Jana Podivínského, který vyslovil pro takový hanebný záměr pochopení ve vyjádření ,,Věřím v evropskou budoucnost Čechů a Němců,,. Tyto všechny vstřícné kroky a požadavky jsou v rozporu s právním pořádkem ČR a připravují plíživou likvidaci, zejména všech vydaných poválečných Dekretů prezidenta Československé republiky Dr. E. Beneše, ohledně majetku a odsunu vlastizrádných občanů Německé národnosti po konci 2. světové války.

Nikdy nepřistoupíme na účelové překrucování historické pravdy v utrpení, která prožil Československý národ ve válečných letech, ale i před rokem 1938 a po roce 1945, kdy ze strany vlastizrádných Sudetoněmeckých občanů byli páchány válečné zločiny a protistátní akce vůči Československé republice a jejímu lidu.

KČP z.s. se domnívá, že lze docílit ,,Mírového soužití" mezi národy Čechů a Němců na základě dodržování všech vzájemných oboustranných dohod a mezinárodních úmluv založených na uspořádání poválečné nové Evropy.

Cítíme povinnost trvale bránit suverenitu a zákony ČR, nedovolit svévolné pokusy o jejich porušování ze strany Sudetoněmeckých krajanských spolků, případně nesprávných soudních rozhodnutí našich soudů o vydání majetku zrádcům a přisluhovačům fašistického Německa za válečné okupace.

Nesouhlasíme a protestujeme proti akcím NATO, zejména odmítáme provokativní průjezdy americké armády a techniky přes suveréni území ČR za účelem arogantní prezentace vojenské síly s cílem vyhrocení situace v Pobaltí, Polsku, Ukrajině, Maďarsku, Bulharsku. Rozhodně odmítáme umístění několika tisíc vojáků USA a jejich vojenské techniky na vojenských základnách území Polska. Tímto nebezpečným válečnickým jednáním je ohrožen mír a spolupráce mezi národy Evropy a Ruska.

Klub českého pohraničí je proto připraven ke spolupráci s každou politickou stranou i občanským hnutím, s nimiž nalezneme shodnost či podobnost cílů a zájmů. Jsme znepokojeni současným vnitrostátním vývojem ve fašizující se společností, která svým postupem v nátlakových demonstracích ohrožuje ústavní pořádek, vnáší nedůvěru a neklid do parlamentní demokracie. Tuto podporu v destabilizaci české společnosti, aktivně vytvářejí a podporují nedemokratické fašizující se pravicové strany ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN a SPD, zastoupené v parlamentu ČR.

Rozhodně odsuzujeme letošní nedemokratické kroky pořadatelů oslav osvobození v některých místech konání, kde zástupci KČP, ČSBS a další vlasteneckých hnutí byli vykázáni z oficielního programu kladení věnců a nebylo jim umožněno přednést projevy. Toto hanebné a nedemokratické jednání je plivnutím do tváře čestným občanům vlastencům, kteří bojovali za naši svobodu, jsou členy vlasteneckých sdružení a přišli se poklonit památce svých kamarádů a spolubojovníků.

Nedílnou součástí našeho zápasu za národní a sociální spravedlnost v naší vlasti je naše solidarita s bojem za nezávislost a rovnoprávnost jiných národů a států. Odmítáme jakékoliv projevy agrese a použití vojenské síly při prosazování neoliberální politiky imperiálních mocností, zejména USA a NATO proti svobodné a demokratické vůli národů.

Do budoucna ve svém úsilí nepolevíme, nenecháme se zastrašit nebo umlčet při obhajobě historické pravdy, věříme ve svoji sílu a vítězství pravdy.

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou celá naše vlast!

Schváleno účastníky setkání.
Břeclav, dne 22. června 2019.