Prohlášení Národní rady Klubu českého pohraničí

04.04.2020

             Národní rada Klubu českého pohraničí posuzuje jako podlý čin rozhodnutí zastupitelstva městské části Praha 6 v čele s Ondřejem Kolářem (TOP 09) o odstranění pomníku maršála SSSR I. S. Koněva, velitele vojsk Rudé armády, která 9. května 1945 osvobodila v součinnosti s pražskými povstalci hlavní město naší vlasti - Prahu. Podlý čin vyvěrající z falzifikace historické pravdy.

Podlost a zbabělost iniciátorů je tím odpornější , že bylo uskutečněno v době omezení pohybu občanů v souvislosti s vládními opatřeními k boji proti šíření Koronaviru z obav protestních akcí občanů

Národní rada KČP vyjadřuje celou svou činností trvalé úsilí o pravdivý výklad historie českého národa a odsuzuje všechny pokusy o její falzifikaci.

Ptáme se: Jaké je stanovisko zastupitelstva Prahy 6 a pana Koláře k požadavkům sudetoněmeckého Landsmanšaftu a českých kolaborantů na likvidaci dekretů prezidenta ČSR Dr. E. Beneše ?

Posíláme přátelský pozdrav velvyslanectví Ruské federace a jeho prostřednictvím ruskému národu. Budeme i nadále pěstovat a šířit úctu k maršálu I. S. Koněvovi a všem vojákům Rudé armády, kteří osvobodili svět a naši vlast od hitlerovské genocidy. V květnových dnech položí členové KČP už tradičně květy na místa jejich posledního odpočinku u příležitosti 75.výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou.

JUDr. Gustav Janáček
předseda Národní rady Klubu českého pohraničí

RSDr. Milan Richter, CSc.
Čestný předseda NR KČP