Příprava pietního aktu na památku mjr. PS Jiřího Sklenáře

30.05.2024

Klub českého pohraničí Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí připravuje na 16. června 2024 na 11 hodinu uskutečnění pietního aktu na památku majora PS Jiřího Sklenáře. mjr. PS Jiří Sklenář, dne 28.5. 1979 při plnění povinností v bojové službě na státní hranici, podlehl nenadálému úmrtí na srdeční infarkt, a na místě, kde nyní stojí jeho pomník, skonal. Členové sekce OSH klubu z Českých Budějovic v rámci memoriální činnosti pomník a jeho okolí zkulturnili. Provedlo se posečení trávy a její odnesení, provedena byla obnova písma na pamětní desce pomníku a prostor kolem pomníku byl upraven štěrkem. V rámci přípravy pietního aktu byl nalezen prostor jeho pohřbení v rodinné hrobce. Skupinu údržby pietního místa a přípravy pietního aktu tvořili přátelé Jiří Leština, nově zvolený předseda klubu, Dušan Sigmund, 1. místopředseda klubu, Jiří Mrklas a další. Na přiložených fotografiích vidíte postup údržby pietního místa nedaleko státní hranice a místo odpočinku majora Sklenáře.

Akce memoriální činnosti klubu tematicky spadá do období připomenutí si Dne pohraniční stráže, který se v ČSSR slavil na počest

Přijetí zákona o ochraně státních hranic - významného státoprávního aktu Národního shromáždění republiky Československé dne 11. července 1951.

Od přijetí zákona č.69/1951 Sb. o ochraně státních hranic Národním shromážděním republiky Československé uplyne v letošním roce 73 let. 11. červenec, den přijetí zákona, považují generace pohraničníků za natolik významný, že jej oslavují jako svůj svátek, "Den pohraniční stráže".(PS)

Dušan Vlk Sigmund
 Foto: autor KČP Jakuba Kubaty

Fotogalerie: