Připomínka 80. výročí vystěhování

18.09.2023

 V sobotu 9.9.2023 se v městečku Neveklov konala pamětní vzpomínková akce k 80. výročí násilného vystěhování Neveklovska. Neveklovsko bylo další oblastí po Sedlčansku, které si Němci zabírali pro účely zřízení vojenského cvičistě SS. Členové KČP okresu Benešov byli přítomni i v letošním roce, tak jako jsou přítomni každé kulaté a půlkulaté výročí. Na náměstí v Neveklově stojí obelisk, na kterém je vyryto kolik km² bylo zabráno, kolik obcí bylo vystěhováno, kolik obyvatel muselo opustit své domovy. Nejsou již mezi námi ti, kterých se to osobně týkalo, a kteří nám častokrát vyprávěli, jak vysídlení probíhalo, ale zejména o tom, do jak zpustošených domovů se po čase mohli vrátit. Zdemolované budovy, otrávené studny, vytrhané ovocné stromy. Ale vše se časem podařilo opravit a život i v těchto obcích mohl pokračovat dál.

Pamětníci již většinou nejsou a nutno říci, že s každými 5 lety jsou vzpomínkové akce skromnější a skromnější, účast na nich, nejenom občanů, ale i představitelů obce, popř. kraje je stále slabší a slabší.

Členové Klubu českého pohraničí však i nadále budou pokládat kytičku k památníku, nejenom jako pietu při vzpomínkové akci, ale i na památku těch, kterých se tyto události osobně týkaly a kteří v pozdějších letech byli zakládajícími a mnohaletými členy Klubu českého pohraničí.

Autor: Blanka Hrnčířová
Foto: autorka textu

Fotoglerie: