Předání darů v Ostravě

16.07.2020

Übergabe der Spenden am 10.7.2020 in Ostrava.
Zum Sommertreffen des KCP Ostrava wurden durch Egon Hammerschmidt und Uwe Seltner an Maja Vcelka Hanischova 2 Spenden in Höhe von einer Gesamtsumme von 850 EUR übergeben. Es handelte sich um die Spende der Kameradschaft "Florian Geyer" (100 EUR) und die Spendenaktion der GT und NVA.
Dort waren 33 Spenden in Höhe von 750 EUR zu verzeichnen.
Die Spenden beliefen sich von 10 EUR bis 100 EUR. Vom Zivilisten bis zum Oberst. Sie gingen ein von den Angehörigen und den Zivilbeschäftigten der Grenztruppen, der Nationalen Volksarmee, des MfS der ehemaligen DDR, sowie eines Reservisten der BW und eines Zivilisten.
Bei den ehemaligen Grenztruppen der DDR waren Spenden von der OHS, den GBK-4,5 und 9, von den Grenzegimentern-6,10,15 und AR26 Berlin zu verzeichnen.
Danke für eure Spenden und die Solidarität für das geschändete Grenzschutzdenkmal in Cinovec .Danke unseren tsch. Grenzschützern. Danke den KCP Most, Teplice und Ostrava.
Maja bedankte sich tief bewegt, unter den Beifall von 60 Grenzschützern und der kleinen deutschen Delegation vom GR-15 / 10. Im Anhang ihre Danksagung, 2 Bilder vom Denkmal und die Anzeige des KCP Teplice.
Danke auch Ullrich Fritzsche für die Gestaltung des Spendenschecks. Danke Uwe Seltner für das Fahren am 10.7.2020 und am 11.7.2020 über die mehr als 1200 km!

Unseren Gastgeber des KCP Ostrava danke für ihre Gastfreundschaft, das sehr guten Treffen am 10.7.2020 und ihre Betreuung am 11.7.2020 zum ihren 69. Jahrestag des Grenzschutzes ,
mit der Besichtigung der ehemaligen Grenzbefestigungsanlagen von 1938 in Darkovicky und des Denkmals der Kämpfe um Ostrava, mit der Befreiung am 30.4.1945 durch die Rote Armee.
Danke für die Auszeichnungen und Wertschätzung!
Danke Maja, Jan, Lada und Vladislav.

Es lebe unsere Freundschaft!

In Namen der Delegation

Egon Hammerschmidt
Oberstleutnant a.D.
Vorsitzender der Ehemaligen Angehörigen und Zivilbeschäftigten des GR-15 SONNEBERG

Předávám dary dne 10.7.2020 v Ostravě. Na letním setkání KCP Ostrava poslali Egon Hammerschmidt a Uwe Seltner Maja Vcelka Hanischová Předáno 2 darů v celkové výši 850 EUR. Byl to dar soudružství '' Florian Geyer '' (100 EUR) a dobročinné sbírky GT a NVA.

Bylo 33 darů ve výši 750 EUR
Dary se pohybovaly od 10 EUR do 100 EUR. Z civilu na plukovníka. Obdrželi od příbuzných a civilních pracovníků pohraničních vojsk, Národní lidové armády, MfS bývalého NDR, jakož i záložníka ČB a civilisty.
Bývalé pohraniční jednotky NDR zaznamenaly dary od OHS, GBK-4,5 a 9, od pohraničních regimentů-6,10,15 a AR26 Berlín.
Děkujeme za vaše dary a solidaritu za zostuzenou hraniční památku v Cínovci. Děkujeme naše tsch. Pohraniční stráže. Děkuji KCP Most, Teplice a Ostrava.
Maja hluboce poděkovala, mezi potleskem 60 pohraniční stráže a malé německé delegace z GR-15 / 10. V příloze její vděčnost, 2 snímků památky a zobrazení KČP Teplice.
Díky také Ullrich Fritzsche za navržení šek na darování. Díky Uwe Seltner za jízdu na 10.7.2020 a 11.7.2020 přes více než 1200 km!Děkujeme našemu hostiteli KČP Ostrava za pohostinnost, velmi dobré setkání 10.7.2020 a jejich podporu 11.7.2020 k jejich 69. výročí ochrany hranic,
s návštěvou bývalého hraničního opevnění roku 1938 v Darkovicích a památkou bojů o Ostravu, s osvobozením Rudé armády dne 30.4.1945

Díky za ocenění a ocenění!

Děkuji Maja, Jan, Lada a Vladislav.

Ať žije naše přátelství!Jménem delegace Egon Hammerschmidt
Podplukovník (C)
Předseda bývalých příbuzných a civilních pracovníků
GR-15 SONNEBERG

Fotogalerie: