Přátelé - vlastenci !

20.05.2016

Ve dnech 14-15. května se uskutečnil v Norimberku 67. sraz Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Účast ministra české vlády D. Hermana na tomto srazu oznámil premiér české vlády B. Sobotka premiéru bavorské vlády H. Seehoferovi. Vystoupení prvního ministra české vlády na srazu revanšistického landsmanšaftu vyznělo jako relativizace zločinů, kterých se dopustili tzv. Sudetští Němci v porovnání s údajným násilím, kterého se dopustili Češi na odsunutých Němcích.

67. sraz SL byl odrazovým můstkem k provokačním akcím, které budou organizovány v nadcházejícím období na různých místech v ČR.. Jednou z nich bude revanšistická akce SL v posledním květnovém týdnu v Brně a tzv.
POCHOD USMÍŘENÍ Pohořelice - Brno dne 28. května t.r.

Vedení Národní rady KČP se na svém 21. zasedání dne 10. 5 2016 usneslo zrušit plánované 8. zasedání Národní rady KČP, které se mělo uskutečnit také 28. 5. 2016 a vyhlásit na tento den mobilizační akci KČP proti sudetoněmecké revanšistické provokaci.

Vyzývám občany ČR, krajské, okresní, městské a místní rady KČP k mobilizaci všech lidí, pro osobní účast na naší protestní akci v Brně. Odložte, pokud je to jen trochu možné, všechny osobní plány na tento den, obětujme i nezbytné finanční náklady a pokud vám to zdravotní stav dovolí, přijeďte do Brna vyjádřit svou vlasteneckou povinnost odporu proti sudetoněmecké provokaci.

Děkuji Vám všem, kteří jste u příležitosti 71. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a jejími spojenci vzdali úctu všem lidem, jež bojovali a položili své životy v boji proti nacistické okupaci, na které se aktivně podílela naprostá většina občanů ČSR německé národnosti, jak se lidově říká - SUDEŤÁKŮ. Jejich potomci se budou 28. května 2016 pod vedením Bernda Posselta producírovat Brnem a jeho okolím a pravděpodobně požadovat omluvy Čechů a likvidaci poválečných dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše. A to za aktivní podpory primátora Brna Petra Vokřála a vedení brněnské radnice. V té chvíli nesmíme stát za záclonou!!!

Vezměte naše státní vlajky, prapory KČP, transparenty s vlasteneckými a protestními nápisy a spojme se spolu s dalšími vlasteneckými organizacemi v jeden proud odporu proti sudetoněmeckému revanšismu za mír a české národní zájmy, jak je definujeme v Programu KČP.

Ti z vás, kteří se nebudou moci naší protestní akce zúčastnit, pište svá osobní stanoviska k připravovaným akcím Sudetoněmeckého landsmanšaftu státním představitelům ČR, poslancům, senátorům a zastupitelům, ale i těm, kdož zrazují naše národní zájmy.

Přátelé !

Ve všech našich projevech protestu zachovejme důstojnost a slušnost, nenechejme se vyprovokovat k neuváženým činům, které by mohly poškodit dobré jméno našeho Klubu českého pohraničí.

SEJDEME SE 28. KVĚTNA DO 10 HODIN PŘED LÉKAŘSKOU FAKULTOU MASARYKOVY UNIVERZITY NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ V BRNĚ.

S klubovým pozdravem
Milan Richter
předseda Národní rady
Klubu českého pohraničí, z. s.