pplk. PS Svatomír POKORNÝ

27.03.2021

Jihomoravská KR KČP Brno a OR KČP Znojmo

PODĚKOVÁNÍ

Vážený přítel a bývalý předseda OR KČP ve Znojmě a člen Jm KR KČP,

pplk. PS Svatomír POKORNÝ

Vážený příteli,

dovol abych Ti jménem kolektivu OR KČP ve Znojmě, členů KČP Jemnice, ale i jménem svým a Jm KR KČP, NR KČP, poděkoval za Tvou aktivní práci v KČP. Jako jeden ze zakládajících členů vlasteneckého klubu, na okrese Znojmo jsi vykonal mnoho pozitivní práce, při výkladu a obhajobě pravdy při obraně a ochraně státních hranic ČSSR, kde jsi ve funkci velitele roty u 4. b PS Znojmo svědomitě a odpovědně plnil náročné úkoly, které byly na Tebe kladeny. Svým příkladným vlastenectvím, zejména v obhajobě historické pravdy, jsi dokazoval v těch nejtěžších chvílích, být příkladem ostatním a nikdy jsi naše sociálně pokrokové myšlenky a přísahu vojáka nezradil.

Velice si vážíme a oceňujeme Tvoji dlouholetou práci v OR KČP ve Znojmě kde jsi obětavě vykonával funkci předsedy OR a člena Jm KR KČP. Za uvedenou příkladnou práci Ti byla NR KČP předána řada ocenění i medailí, zejména ty nejvyšší,

,,Vlastenecký řád KČP a Řád přátelství."

Svoji oporu máš i ve své manželce Lidušce, která Tě mnohokráte doprovází na naše setkání a byla nám příkladem na rozdávání radosti, i pohody při zpěvu krásných písniček.

Tvoje práce pro KČP zůstane navždy pozitivně zapsána do naší budoucí historie a stále zůstaneš jako ten nejlepší kamarád. Všichni věříme, že i nadále budeš do budoucna pomáhat ve vedení OR KČP ve Znojmě a jako zkušený funkcionář svými radami i připomínkami přispěješ k vylepšení naši klubové vlastenecké práci.

Do dalších let Ti přejeme hodně zdraví a osobní pohody. Kolektiv členů KČP Znojmo.

Ve Znojmě dne 22. 4. 2021. 

Vlašín Miroslav - Předseda Jm KR KČP, místopředseda NR KČP

Bronislav Pánek - Předseda OR KČP Znojmo