Poslední pocta veliteli roty Pohraniční stráže pplk.PS vv. Josefu BREBURDOVI

09.10.2020

Vážení přátelé,dne 6.října 2020 jsme se ve strašnickém krematoriu naposledy rozloučili jedním z nás.

S velitelem roty Pohraniční stráže Žďárek ,7. brigády PS Sušice. Musíme s velkým potěšením podtrhnout, že rodina Pepy Breburdy vyjádřila přání,aby se rozloučení zúčastnili i bývalí pohraničníci.Byli přítomni veteráni PS,kteří sloužili pod velením pplk.Breburdy na Žďárku,byli přítomni členovépražské organizace KČP a NR KČP zastupoval Jarda Hudec.Zazněly Pepovy oblíbené melodie,vnučka přednesla smuteční projev. Opět zazněly oblíbené melodie a slova se ujal Jarda Hudec.Připomněl život a službu podplukov-

níka Breburdy.Jeho lásku k Šumavě,rodině i rotě PS. Zní vojenská Večerka a po ní zní československá státní hymna jako pocta pohraničníku - velitelovy,který věrně sloužil svojí vlasti. Jsme rádi,že jsme našli

společnou řeč s rodinou,že jsme dokázali zajistit takové tozloučení ,které by si Pepa přál.A v neposlední řadě jme hrdí na to,že se podařilo zakončit rozloučení československou hymnou. Podplukovníku Pohraniční stráže Josefe Breburdo,ČEST TVOJÍ PAMÁTCE !


Miloš Zahradník, 1. místopředseda PR KČP
Jaroslav Hudec, 1.místopředseda NR KČP

Foto: Milan Bednařík

Fotogalerie: