Pohraniční stráž v paměti a činech současníků

17.11.2018

Autor: Stanislav Kábele

Cena 120,- Kč

Touto knihou úspěšného autora knih o ochraně československých státních hranic si připomínáme 65. výročí vydání zákona č. 69/1951 Sb., o ochraně státních hranic. Její prodej Národní rada Klubu českého pohraničí, z. s. zahájila dne 1. května 2016 při oslavách Svátku práce v hlavním městě Praze.

Pohraniční stráž jako jedna z ozbrojených složek Československé socialistické republiky se svou čtyřicetiletou službou na státních hranicích stala významnou součástí národních dějin navždy spojenou s budováním československého státu, garancí jeho suverenity - těmito slovy autor svoji knihu uvádí.

Autor využil příspěvky bývalých příslušníků Pohraniční stráže a vedoucích funkcionářů Klubu českého pohraničí, z. s.