POHRANIČNÍ STRÁŽ (1960-1964)

01.01.1960

vojín

svobodník

desátník

četař

rotný

rotmistr

nadrotmistr

podpraporčík

praporčík

nadpraporčík

podporučík

poručík

nadporučík

kapitán

major

podplukovník

plukovník

generálmajor

generálporučík

generálplukovník

armádní generál