POHRANIČNÍ STRÁŽ (1954-1958)

01.01.1954

vojín

svobodník

desátník 
(z povolání)

četař

rotný
(z povolání) 

staršina
(z povolání) 

podporučík

poručík

nadporučík

kapitán

major

podplukovník

plukovník

generálmajor