Podzimní setkání Ostravských veteránů PS

05.11.2023

Dne 27.10 opět proběhlo další oblíbené setkání bývalých příslušníků PS Ostravě, a to u příležitosti 105. výročí Vzniku samotného Československého státu. Setkání proběhlo v restauraci Cihelna U Chýlků, za hojné účasti veteránů, kteří přijeli z Litvínova, Českých Budějovic a z blízkého okolí Ostravská. Všem zúčastněným za to patří velký dík. Sál byl slavnostně vyzdoben jako vždy symboly a vlajkami PS, díky př. Nekvapilovi pod jehož taktovkou setkání se koná. Po přivítání byla dána pocta již nežijících členů PS. Poté př. Gara informoval o konání 2. ročníků střelecké soutěže Veterán PS Ostrava. Pak se rozproudila debata proložena vzpomínkami na události a příhodami v době služby. Při dobrém pivu čas ubíhal, až ve večerním čase nastalo loučení a začali jsme odcházet k domovům s datumem příštího Vánočního setkání.

kpt. v. v. Milan Poledník, předseda sekce OSH při MěR KČP VS, SLS Ostrava
plk. v. v. Eduard Niedoba, člen MěR KČP, SLS Ostrava

Fotogalerie: