PODZIMNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU Z TÁBORA 24. listopadu 2023 v Soběslavi

27.11.2023

            Kromě standardního programu podzimní členské schůze (zpráva o činnosti, zprávy o hospodaření, projednání a schválení rozpočtu a plánu klubu na rok 2024, projednání a schválení usnesení atp.) bylo zásadním projednání výsledků činnosti Sekce strážců míru a stavu mírového hnutí v ČR. V referátu přítele Mgr. Marka Adama, vedoucího Sekce strážců míru, byla zahraniční politika vlády ČR podrobena tvrdé kritice. Byl konstatován neutěšený stav mírového hnutí u nás doma. Současně byly vyhodnoceny mírové aktivity našeho klubu a spojenců v Táboře a na jihu Čech. Opakovaně bylo konstatováno, že ústavní činitelé zcela formálně reagovali na naše mírové prohlášení z dubna 2023 jeho vzetím na vědomí. Někteří dokonce ani neodpověděli, že ho převzali. Podrobnosti stavu mírových aktivit našeho klubu Táborska jsou obsaženy v referátu vedoucího sekce strážců míru a budou uveřejněny samostatně. Členové sekce strážců míru v průběhu schůze obdrželi zdarma modré kšiltovky barvy praporu strážců míru s logem strážců míru a placky s logem strážců míru. Tyto propagační pomůcky zajistil pro členy sekce na vlastní náklady vedoucí sekce strážců míru přítel Marek Adam. Klub byl informován o připravovaných mírových aktivitách v příštím roce. Mírové prohlášení, které přečetl předseda klubu přítel Zdeněk Trippé, bylo po krátké diskusi schváleno všemi přítomnými členy a je součástí článku na jeho konci. Součástí projednávané mezinárodně politické a vojensko politické situace byl také ozbrojených konflikt v sektoru Gaza na Blízkém východě. V diskusi byl podroben ostré kritice nepřiměřený, brutální odvetný úder izraelských ozbrojených sil proti palestinským bojovníkům formace Hamas, který vedl k srovnání se zemí celých čvrtí obytných budov podél státní hranice Izraele a sektoru Gaza. Zde jsme nepřijali samostatné mírové prohlášení, ale připojili jsme se k Stanovisku KSČM "Komunisté prosazují spravedlivý mír na Blízkém východě!" ze dne 8. října 2023.

Při hodnocení plnění priorit táborského klubu, cílů a hlavních úkolů pro rok 2023, jsme se v souladu s naším programem, stanovami a prohlášeními Klubu českého pohraničí, zaměřili na střežení státnického odkazu Dr. Edvarda Beneše a obhajobu dekretů prezidenta republiky. Seznámili jsme se s Prohlášením Českého svazu protifašistických bojovníků, z. s., ze dne 8. listopadu 2023,

s jeho obsahem se ztotožňujeme. Přítel Zdeněk Trippé, člen Národní rady KČP byl vyzván přenést jednání o tomto prohlášení na nejbližší zasedání Národní rady KČP, a prosadit, aby se i celý klub cestou Národní rady KČP k němu připojil.

Vzhledem k tomu, že v příštím roce, 21. března 2024 bude mít místní klub na Táborsku 10. let, prodiskutovali jsme opatření, která by měla vést k důstojnému připomenutí významného výročí. Byl schválen záměr předsedy klubu připomenout 10. leté výročí existence společně s rodinou Benešových v Pluhově Žďáru. Závěrečným bodem pracovního jednání členské schůze bylo projednání navrženého usnesení. To bylo následně po zapracování připomínek schváleno všemi přítomnými na členské schůzi.

Poté pokračovala členská schůze neformální besedou dobrých přátel. Přítelkyně Marie Čížková přispěla k dobré atmosféře jednání napečenými chutnými zákusky a restaurace penzionu Růže kvalitním menu. V Soběslavi probíhá jednání klubu již tradičně v srdečné, přátelské atmosféře a s příslovečnou jihočeskou pohostinností, za což patří soběslavským velké poděkování.

V závěru uvádím mírové prohlášení.

MÍROVÉ PROHLÁŠENÍ

Sjednocení v mírovém úsilí "Za mír a proti válce!"

My, lidé země československé a její nástupkyně, svrchované České republiky; my, dědicové husitských tradic, dědicové a pokračovatelé mírové politiky husitského krále Jiřího

z Poděbrad a pokrokového socialistického hnutí; my, vlastenci a členové Klubu českého pohraničí a spolupracujících sbratřených organizací, sjednocujeme se dne 24. 11. 2023

ve městě Soběslavi v širokém mírotvorném a vlasteneckém

P R O H L Á Š E N Í,

kterým veřejně a otevřeně apelujeme na Vládu České republiky

a na prezidenta České republiky Petra Pavla,

aby důsledně respektovali mírovou zahraniční politiku naší vlasti v souladu s dokumenty Organizace spojených národů, a dále aby upřednostňovali výhradně mírová řešení mezinárodních konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě.

Odkazujeme tímto prohlášením na Chartu OSN

zároveň i na Článek 1 Severoatlantické smlouvy.

Zároveň důsledně varujeme před přípravou a realizací útočné války a před zatahováním ČR do cizích imperiálních válečných střetů ze strany vládních představitelů, resp. výkonné moci ČR (viz paragrafy 406 a 407 trestního zákona).

Kdo chce mír, nedodává a neposílá zbraně!

V Soběslavi 24. 11. 2023
Okresní rada Klubu českého pohraničí Táborsko, Dr. Edvarda Beneše
a Sekce strážců míru při Klubu českého pohraničí Táborsko

Autor: Ing. Zdeněk Trippé

Fotografie: Daniel Pekař, oba KČP Táborsko

Fotogalerie: