Podpora Stanoviska Národní rady Klubu českého pohraničí k současné politické situaci v České republice

18.11.2018

Klub českého pohraničí, z.s.

Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše

17. 11. 2018

Podpora Stanoviska Národní rady Klubu českého pohraničí k současné politické situaci v České republice

Členové spolčení v Okresní radě KČP Táborsko, nesoucí čestné jméno prezidenta, budovatele Československa Dr. Edvarda Beneše, podporují stanovisko Národní rady.

Kategoricky nesouhlasíme s projevy vandalismu a výtržnictví při státním svátku 17.11. Nemáme pochopení vůči lidem neuznávajícím výsledky demokratického způsobu vládnutí. Jsme přesvědčení o tom, že neslušné, hrubé útoky na hlavu státu a předsedu vlády se neslučují s oslavou státního svátku a s pietou za zavražděné studenty v roce 1939. Doporučujeme při podobných společenských akcích lépe promyslet bezpečnostní opatření a zabezpečit proti provokacím pietní místa. Myslíme si, že by nebyl problém postavit k těmto pietním místům čestné stráže složené z ozbrojených sil a rúzných občanských spolků a organizací na dobu, vylučující narušování klidu a pořádku na těchto místech v době státního svátku a při pietních aktech. Podobně jak je tomu na vrchu Vítkov v Hlavním městě Praze.

Ing. Zdeněk Trippé

předseda