Poděkování osvoboditelům

08.05.2021

V této rozbouřené době si připomínáme výročí osvobození Československa od německých okupantů, které patří mezi nejvýznamnější milníky novodobých dějin naší vlasti. 76 let od konce druhé světové války v Evropě, 76 let od osvobození naší země, kterému padlo za oběť 365 tisíc Čechoslováků. 144 tisíc rudoarmějců zaplatilo za naši svobodu cenu nejvyšší. Při osvobozování naší země ale krvácely i Poláci, Rumuni, Američané a příslušníci dalších národností. Největší podíl na vítězství nad fašismem ze spojeneckých armád měl přesto Sovětský svaz se svou Rudou armádou.

V předcházejících letech se v období tohoto výročí připravovaly besedy, promítání dokumentů, setkání a rekonstrukce bitev, pietní akty. Situace kvůli pandemii nám mnohé nedovoluje, přesto je nutno si toto významné výročí důstojně připomenout.

V naší zemi máme řadu pietních míst, které se vážou k největšímu válečnému konfliktu v dějinách. Stále jsou mementem a připomínkou těch, kteří v posledních dnech války položili za svobodu a vítězství své životy a do svého domova se už nikdy nevrátili.

A proto navrhuji, ať nezůstane ani jeden pomníček bez kytičky. Položme my všichni, v nichž zůstalo trochu osobní odvahy, slušnosti a vlastenectví, kytičku a vzdejme všem obětem úctu. I toto málo vyjadřuje, že nedopustíme přepisování historie, zaměňování vítězů a poražených, příčin a následků. Vyjadřujeme tím, že bojujeme za to, aby se zvěrstva i v dnešní době v jakékoliv podobě neopakovala.

František Kovář,
předseda Středočeské krajské rady KČP