Pocta válečným veteránům

23.11.2020

Klub českého pohraničí patří k vlasteneckým organizacím, které věnují velkou pozornost obhajobě historické pravdy. Jako příležitost k realizaci tohoto cíle mohou být využita různá výročí a významné dny.

Tak jako jiné akce, i připomenutí Dne válečných veteránů proběhlo v Jincích ve středu 11. listopadu ve značně omezené podobě.

Kladly se věnce k pomníku obětem 1. a 2. světové války. Ten první položil sám velitel 13. dělostřeleckého pluku "Jaselského" plukovník gšt. Ing. Milan Kalina a druhý kladli starosta městyse Jince RSDr. Josef Hála (KSČM) a tajemnice Anna Šimková. Přítomen byl i radní Miroslav Maršálek (KSČM), ale pouze jako fotograf.

Jako vždy stála u sousoší matky s dítětem čestná stráž, byla přinesena státní vlajka, proběhla minuta ticha a zazněla státní hymna. Jen vystoupení k připomenutí významného dne bylo velmi krátké. Nebyla totiž přítomna veřejnost, ani děti ze základní školy.

Je třeba si připomínat významné události z našich dějin. V poslední době často chybějí například informace o našich veteránech 2. světové války, anebo jsou značně zkreslené. Uvádět pravdivě například jejich významnou roli při osvobozování Československa od fašistického Německa do povědomí našich spoluobčanů a mládeže se odvažuje pouze malá část současných vlastenců.

Miroslav Maršálek,
foto autor

Fotogalerie: