Po stopách „Pochodu smrti a hladu“

25.03.2013

Po stopách "Pochodu smrti a hladu" vězňů z koncentračního tábora Gross-Rosen- (Rogožnica, PR) do Choustníkova Hradiště (ČR)

Český svaz bojovníků za svobodu Náchod Vás srdečně zve na Pietní vzpomínkový akt s mezinárodní účasti, pod záštitou Krajského úřadu královéhradeckého kraje a senátora, senátu Parlamentu ČR, hejtmana královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France.

Tento 11. ročník pravidelné vzpomínkové akce a 5. ročník cyklistické jízdy historické paměti z Gross-Rosen (Polsko) do Choustníkova Hradiště (ČR), která je dlouhá 104 km, zajišťují Český svaz bojovníků za svobodu Náchod, za velké podpory obecního úřadu Choustníkovo Hradiště a přilehlých obcí.

K aktivní účasti na této vzpomínkové akci a cyklistické jízdě, jsou zvány sportovní cyklistické kluby, občanská sdružení, školy a široká veřejnost.

Každým rokem se koná u památníku obětí v Choustníkově Hradišti pietní shromáždění k uctění památky vězňů z koncentračního tábora Gross-Rosen (Polsko), kteří byli v okolních lesích zákeřně ubiti a postříleni nacistickými vojáky. V tento den se rovněž koná cyklistická jízda po trase pochodu smrti.

V únoru 1945 se přemisťoval pěšky jeden z transportů s 9000 vězni z koncentračního tábora Gross-Rosen (Polsko) u polského městečka Rogožnica, do Josefova (ČR), dnes městské části Jaroměře. Odtud měl být na sklonku 2. světové války transport vězňů přepraven po železnici do koncentračního tábora ve Flosenbürgu.

Karl Herman Frank však pochod přes území tehdejšího protektorátu nepovolil, a proto se celý transport vracel od protektorátní hranice v Heřmanicích u Jaroměře zpět do Trutnova. V Choustníkově Hradišti, kde se transport zastavil, bylo v jeho okolí postříleno a ubito 179 zubožených a vysílených vězňů. Dnes jsou jejich ostatky uloženy ve společném hrobě pod památníkem obětí pochodu na hřbitově v Choustníkově Hradišti.

Pořadatelé Vás zvou k aktivní účasti na 5. ročníku "Cyklistické jízdy historické paměti", která se koná v sobotu 18. května 2013 a povede z Gross-Rosen (Polsko) do Choustníkova Hradiště (ČR). Tato 104 km dlouhá jízda kopíruje trasu tehdejšího pochodu smrti. Po pietním aktu u pomníku v koncentračním táboře a položení věnce naší delegace bude zahájena cyklistická jízda přes polskou Rogožnici, Walbrzych, Mieroszow a české obce Zdoňov, Adršpach, Chvaleč, Petříkovice u Trutnova a Trutnov do Choustníkova Hradiště. Zde se účastníci cyklistické jízdy připojí v 16.00 hodin k slavnostnímu vzpomínkovému aktu u památníků obětí.

Všechny informace naleznete na adrese: www.klub-pohranici.cz/kralovehradecky_TR_KOLO.htm

Kontaktní spojení a přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 05. 2013 na organizátora cyklistické jízdy:

Miroslav Holča, 5. května 110, 549 81 Meziměstí, tel.: 723 536 992, 
e-maimiroslav.holca@seznam.cz

Časový harmonogram 5. ročníku cyklistické jízdy historické paměti:

5.00 hod. - odjezd z Trutnova (ČR) do Gross-Rosen (Polsko)

7.30 hod. - pietní akt a položení věnce u památníku v koncentračním táboře

8.00 hod. - zahájení cyklistické jízdy po trase Pochodu smrti

( přes Walbrzych (PR), Trutnov (ČR) do Choustníkova Hradiště)

16.00 hod. vzpomínkový pietní akt u památníku obětí v Choustníkově Hradišti

Celková délka cyklistické trasy je 104 km

Dispozice: 

 • po celé trase bude cyklisty doprovázet cyklobus s lékařem
 • průkaz totožnosti
 • průkaz zdravotního pojištění
 • v případě odstoupení cyklisty jej doprovodné vozidlo dopraví zpět do Trutnova
 • podmínkou účasti je individuelní zdravotní pojištění pro Polskou republiku
 • každý účastník jízdy jede na vlastní nebezpečí
 • trasa povede po silnicích první a druhé třídy za normálního provozu
 • pro účastníky cyklistické jízdy je doprava cyklobusem zdarma
 • po ukončení pietního aktu odveze cyklisty zpět do Trutnova cyklobus
 • doporučujeme použití reflexní vesty nebo jiného zviditelnění
 • každý účastník jízdy obdrží při vyjetí na trasu kartičku s tel. číslem na cyklobus
 • další zájemci se mohou připojit po trase cyklojízdy
 • každý účastník po příjezdu do Choustníkova Hradiště obdrží pamětní list

Srdečně jsou zváni všichni zájemci k účasti na Pietním vzpomínkovém aktu u pomníku obětí na hřbitově v Choustníkově Hradišti dne 18. 5. 2013 nebo na aktivní účast po trase "Pochodu smrti a hladu" v cyklistické jízdě historické paměti z Rogožnice (Polsko) do Choustníkova Hradiště

Za organizátory

Český svaz bojovníků za svobodu, Náchod