PIETNÍ AKT V PARTYZÁNSKÉ OBCI MNICH dne 6.5. 2023

09.05.2023

Vážení čtenáři,

Okresní rada KČP Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, prezidenta, budovatele Československa, rozhodla zařadit v letošním roce pietní akt v partyzánské obci Mnich do svého plánu práce, a vyhověla tak požadavku nových členů klubu z Tábora, kteří se slavností osvobození v obci Mnich nikdy neúčastnili. 

Oslav se účastnila delegace klubu v čele s předsedou a dvě skupiny členů klubu z Tábora a ze Soběslavi. Přitelkyně Světlana Šatná z Tábora pravila pěknou kytici se stuhami a vzali jsme sebou náš klubový prapor se všemi stuhami. Čestného poslání praporečníka se jako vždy vzorně zhostil náš jednatel klubu, strážce míru, přítel Pavel Čížek ze Soběslavi. Doprovázela ho jeho maminka, členka klubu ze Soběslavi, přítelkyně, strážkyně míru Marie Čížková. Přítel, strážce míru Pavel Sluka z Tábora, člen sekce Strážců míru měl sebou malý prapor Strážců míru.

Podařilo se nám umístit delegaci na čelo pochodu padlých revolucionářů hned za delegací ÚV KSČM, kterou vedl soudruh Petr Šimůnek, první místopředseda ÚV, společně s předsedkyní OV KSČM Pelhřimov, pořadatelkou pietního aktu s. Marií Chánovou. Před zahájením pochodu jsme se pozdravili s mnoha našimi přáteli, předně se s. Miroslavem Králem z MěR KČP Třeboň, s přáteli z Jindřichova Hradce a se s. Petrem Šimůnkem.

Po položení kytic, Československé a sovětské hymně byl zahájen vlastní program pietního aktu projevem člena delegace OV KSČM Pelhřimov, projevy předsedkyně OV KSČM Pelhřimov a s. Petra Šimůnka. Za náš Klub českého pohraničí poté promluvil přítel, strážce míru Jiří Machač, místopředseda sekce Strážců míru z Tábora a nezávislý občanský aktivista. Po něm vystoupil předseda klubu, člen výboru sekce Strážce míru přítel Zdeněk Trippé z Tábora, který využil příležitosti pietního aktu k slavnostnímu předání pamětních listů Velikonoční demonstrace za mír, která byla pořádána v Táboře 1. dubna 2023, členkám klubu a strážkyním míru, přítelkyni Marii Čížkové, Kateřině Jirousové ze Soběslavi, Světlaně Šatné z Tábora, a příteli, strážci míru Pavlu Čížkovi ze Soběslavi.

Záznam celého pietního aktu na video pořídila přítelkyně Světlana Šatná a je součástí článku o pietním aktu. Je umístěn na YouTube a na příslušných stránkách skupin Facebook-u.


Účastníci pietního aktu, který byl velmi dobře připraven a proveden, v úplném počtu pozorně vyslechli všechny řečníky a vydrželi na něm až do konce. Vše dokumentují přiložené fotografie.

Poté jsme se účastnili besedy v nedaleké Kamenici nad Lipou, kterou pořadatelé a hostitelé pietního aktu prořádali v místním hotelu Berger. V následné besedě jsme aktivitou a živou diskusí přispěli k úspěchu diskuse.

Věčná sláva hrdinům padlým za svobodu Československa.

Sláva Rudé armádě, naší osvoboditelce.

Autor:

Ing. Zdeněk Trippé
předseda
Okresní rada KČP Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše

Foto: Daniel Pekař

Fotogalerie: