Pietní akt v obci Lejčkov

06.05.2019

Lejčkov 2019, pietní akt provedený 4. května 2019 na místě pomníku Padlých občanů dne 9.5.1945 nesl se v duchu hesla "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto." Nad pietním aktem připravovaným Klubem českého pohraničí,z.s., převzal opakovaně politickou záštitu senátor Mgr. Jaroslav Větrovský z Mladé Vožice. Našemu pozvání vyhověl s. JUDr. Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Letos jsme opět pozvali na pietní akt hejtmanku z Českých Budějovic paní Mgr. Ivanu Stráskou. Vzhledem k její účasti na jiné, předem přislíbené akci, vyslala na pietní akt do Lečkova svého náměstka pana Mgr. Zdeňka Dvořáka, zástupce politické strany KDU-ČSL. Pozvání klubu také přijala s. Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského KV KSČM. Naše pozvání přijala také Armáda ČR. Velitelství vojenské policie v Táboře vyslalo na pietní akt jednotku tvořící čestnou stráž u pomníku pod velením kapitánky Mgr. Evy Šochmanové. Společně s ní tvořili čestnou stráž pomníku členky klubu Baráčníků ze Soběslavi pod vedením baráčníka pana Václava Kastnera..

Přítelkyně Květa Ryšavá, členka klubu ze Soběslavi, zajistila společně s dalšími baráčnicemi stylové uvítání hostů chlebem a solí v slovanském obyčeji.

Delegaci spojeneckého Českého svazu bojovníků za svobodu z Tábora vedl opět jeho předseda Ing. Vladimír Štípek, Ph. D. s panem Stanislavem Vodsloněm, oba z Tábora..

Byli jsme potěšeni, že našemu pozvání opět vyhověl pan Ing. Jan Mašát,CSc., syn zastřeleného poštmistra Jana Mašáta z Cetoraze s dcerou Janou Mašátovou, vnučkou zastřeleného. Aktu se účastnila rodina doktora Havránka z Českých Budějovic společně s paní Marií Holakovskou z Pacova, pozůstalí po zastřelením truhláři z Prasetína, otci tří malých dětí, panu Karlu Drábovi. Aktu se účastnili starostka města Chýnov Ing. Andrea Fraitová a starostové či zastupitelé okolních obcí. Potěšili nás zejména zástupci obce Leskovice, starosta Ing. Milan Bílek s místostarostou panem Bradou, obce, kterou postihl ještě strašnější zločin než obec Lejčkov. V dohodnutém čase 9,45 hod. přesně na vteřiny přijela v slavnostní sestavě skupina motorkářů českého klubu K 1400 za vedení předáka pana Miroslava Severy z Bechyně, známého pod přezdívkou "Generál". Jejich motocykly byly vyzdobeny velkými prapory hlavních států protihitlerovské koalice, spojenců, kteří společně zničili nacistickou bestii, která i našemu lidu způsobila velké ztráty a utrpení. Mnozí lidé při jejich příjezdu byli dojati a plakali.

Pietní akt byl zahájen českou hymnou. Poté účastníci aktu kladli velké množství věnců a kytic k pomníku zavražděných občanů. Po úvodním slovu MUDr. Kateřiny Jirousové, členky klubu ze Soběslavi, pokračoval pietní akt v připraveném programu za jejího moderování.

Senátor Větrovský přednesl krátkou zdravici a poděkoval nám za pozvání na pietní akt.

Hlavní část pietního aktu uváděla paní Mgr. Dagmar Tisovská, zastupující zatím neformální skupinu Táborských vlastenců, s kterou náš klub navázal aktivní spolupráci.

Přítelkyně MUDr. Kateřina Jirousová poté recitovala báseň Viktora Dyka "Země mluví".

Pan Pavel Jareš, historik z Cetoraze ukázal, že zdejší obyvatelé se nikdy nesmířili s okupací a pomáhali zásobovat potravinami činnost partyzánských oddílů, parašutistů Rudé armády a různé odbojové skupiny. Ve svém vystoupení připomenul tragédii obce Leskovice, kterou postihlo řádění komanda Zbraní SS z Pelhřimova. Leskovice byly 3 dny před Lejčkovem vypáleny a zavražděno krutým způsobem bylo jejich 25 občanů, v tom i ženy, které byly před zabitím znásilněny esesáky.

S projevem poté vystoupil pan Oldřich Ardolf z obce Oblajovice. Objasnil rozsah poškození obce a hrůzný nález mnoha zastřelených a raněných lidí poté, co se občané začali vracet do hořící obce nebo opustili sklepy, v kterých se ukrývali před řádícími německými vojáky. Popsal záchranné a hasičské práce a také způsob pohřbívání padlých. Věnoval se opatřením k obnovení obce a pomoci pozůstalým po válce. Připomenul také jak se po válce uctívala památka obětí a jak se on sám od svých učitelů o události dozvěděl.

Poté jsme přistoupili k uctění památky tří padlých občanů uvedením jejich životopisů a fotografií. Objasněn byl životní příběh poštmistra Jana Mašáta z Cetoraze společně s jeho synovcem Jiřím Janžurou, kteří byli nalezeni zastřelení a potlučeni v prostoru křižovatky "U sloupu". Tam byl také nalezen zastřelený Karel Dráb z Prasetína, otec tří malých dětí.

Následovalo varování o nepřípustnosti nové války v Evropě, které připravil a přednesl JUDr. Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Objasnil význam dodržování Charty OSN, celkového pojetí mezinárodního práva a význam role Rady bezpečnosti OSN při zachování a udržování míru ve světě. Byl odměněn dlouhým potleskem.

Po projevu JUDr. Vojtěcha Filipa přítelkyně Kateřina Jirousová přednesla báseň "Máj 1945, Našim osvoboditelům". Byla odměněna velkým potleskem.

Po dobu pietního aktu se účastníci zapisovali do Pamětní knihy, kterou vedla členka klubu přítelkyně Marie Čížková ze Soběslavi.

Pietní akt byl poté ukončen Večerkou na trubce. Účastníci pietního aktu byli pozváni na besedu spojenou s občerstvením do místní klubovny SDH v Lejčkově. Beseda byla velmi neformální a v dobré atmosféře. V jejím průběhu bylo poděkováno sdružené obci Dolní Hořice a aktivistům z obce a jejího okolí za vytvoření velmi dobrých podmínek pro provedení celého pietního aktu. Přítelkyně Jana Kozáková, předsedkyně Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova předala pánům Oldřichu Ardolfovi a Pavlu Jarešovi čestná uznání za příkladné vlastenecké postoje a pomoc v přípravě a provedení pietního aktu.

Pietní akt připravila Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše s aktivním zapojením se obce Dolní Hořice a jejich občanů.

Ing. Zdeněk Trippé
předseda
Okresní rada KČP Táborsko,
Dr. Edvarda Baneše

Fotogalerie: