Pietni akt na Bunči

06.05.2022

    Oblastní rada KČP Morkopvice - Osičany tradičně připravila dne 29.4. t.r.pietní akt u pomníku Partyzánské skupiny Olga v Chřibech u rozcestníku Bunč, při kterém jsme si připoměli hrdinství partyzánské skupiny a také osvobození ČSR Rudou armádou od fašismu.

Na Chřibsku operoval partyzánský oddíl Olga, který se zformoval v roce 1944. Po potlačení SNP se probojoval přes moravsko-slovenské hranice . Pojmenování dostal po Olze Františákové, teprve 19-ti leté dívce, která se proslavila v bojích na Slovensku. Sama navrhla, aby se oddílu jako velitel pro další boje ujal muž. Oddíl měl až 130 členů. Dvě desítky z nich po střetech s fašisty padli.

Oddíl prováděl přepady německých vojáků a sabotáže. Úspěšnou akcí bylo vypuštění 30-ti cisteren s benzínem, k němuž došlo 26.února na nádraží v Morkovicích.

Husárským kouskem oddílu bylo v dubnu 1945 zajetí německého generála Dietricha von Mullera ,- velitele 16. tankové divize i s jeho štábem osmi důstojníků na zámečku v Hošticích. Tento únikátní úspěch je ojedinělým i v rámci celé Evropy.

O zajetí generála byl informován velitel 1.čs. partyzánské brigády J.Žišky major Murzin a také velitel 2.ukrajinského frontu maršál Malinovský, který si ihned vyžádal co nejrychlejší předání generála kvůli jeho znalostem plánů obrany brněnské oblasti. Tento úspěch nezůstal bez odezvy.

Udál se strašlivý maskr k němuž došlo 29.dubna 1945 v nedaleké obci Salaš. Gestapáci převlečeni do ruských uniforem vylákali do lesa 20 můžů, které bestiálně povraždili. Zdrcené obyvatele vesničky nedlouho po tragédii zachránili skuteční partyzání skupiny Olga. Krutou ironii osudu bylo, že vesnička byla druhý den, tj. 30.4. osvobozena rumunskými vojáky!

Důstojný průběh pietniho aktu zajisti moderátor akce př. JUDr. Stanislav Rafaf s př.Františkem Kotem. za přítomnosti místopředsedkyně ÚV KSČM Ing. Marie Pěnčíkové, místopředsedu KR KČP Jaroslava Matůše a 25 dalších účasttníků z Morkovic, Osičan, Kroměříže a Holešova.

Při této příležitosti moderátor připoměl význam nadcházejícího svátku 9.květen, den vítězství Rudé armády a dalších národností nad fašismem . Připomínkou byla i píseň ze záznamu Stavaj strana..... A zdůraznil také význam vlastenectví pro naši vlast , které se v současné době nahrazuje oddanosti USA!

Ing. Haviar Štefan, člen KČP Zlínského kraje

Fotogalerie: