Pietní akt k uctění památky Edvarda Beneše

26.10.2019

Součástí první, dopolední části manifestace vlasteneckých sil lidu ČR byly samostatné pietní akty jednotlivých krajských rad a spojeneckých spolků. Cílem této části celodenního programu manifestace bylo uctít státnický odkaz Edvarda Beneše, prezidenta Budovatele Československa kladením věnců a kytic. Tuto část programu krajské rady klubů v čele s vedením Národní rady Klubu českého pohraničí využily v plném rozsahu. Do problematiky pietních aktů zasvěcení lidé na tomto důstojným místě tvrdili, že ještě nikdy zde nebylo položeno tolik věnců a kytic. Některé delegace klubů si prohlédly Památník Edvarda Beneše, vyslechly odborný výklad průvodců a shlédly část audiovizuálních programů o životě a díle Edvarda Beneše. Někteří funkcionáři klubu v čele s čestným předsedou klubu přítelem RSDr. Milanem Richterem s manželkou a s naším hostem, historikem a přítelem PhDr. Jiří Jarošem Nickellim z Brna, navštívili Vilu 

Ing. Zdeněk Trippé
předseda
Okresní rada KČP Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše 

Fotogalerie: