Pieta s městem Tábor

10.07.2022

PIETNÍ AKT k 607. výročí upálení mistra Jana Husa

Delegace Klubu českého pohraničí v čele s Ing. Zdeňkem Trippé, předsedou Okresní rady KČP Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, přijala pozvání Města Tábor, Husitského muzea v Táboře a Společnosti pro zachování husitských památek a účastnila se pietního aktu k 607. výročí upálení mistra Jana Husa. Pietní akt proběhl v úterý 5. července v 19:30 hodin na Husově náměstí v Táboře. Naše delegace s panem Jiřím Machačem z Tábora, nezávislým kandidátem na senátora v senátním obvodu Tábor, společně s jinými účastníky piety, položila kytice se stuhami k soše mistra Jana Husa, které kvalitně připravila přítelkyně Světlana Šatná, členka klubu z Tábora. Kandidát na senátora pan Jiří Machač je příznivcem a velkým fanouškem Klubu českého pohraničí. Pozorně jsme vyslechli projev Mgr. Jakuba Smrčky, ThDr., ředitele Husitského muzea v Táboře a po něm modlitbu faráře, který ani neuměl pořádně česky. Akt byl ukončen hymnou Klubu českého pohraničí, husitským chorálem. Přítel Luboš Bártů, člen klubu z obce Dražice u Tábora přivedl na pietní akt svého vnuka, který se bez problémů dobře zhostil úlohy práčete, praporečníka klubového husitského praporu.

Pietní akt byl perfektně městem připraven, dobře a bez narušení proveden za slušné účasti veřejnosti. Velmi dobře předcházel naší tradiční, velké akci k připomenutí si památky mistra Jana Husa, o které informuji v jiném článku, a která byla uskutečněna 6. července 2022 v prostoru amfiteátru lesoparku Pintovka v Táboře.

Autor: Ing. Zdeněk Trippé

Fotogalerie: