PIETA K 80. VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY V TÁBOŘE

21.06.2022

14.června 2022 od 10h jsme se s přáteli Milanem Kramářem a Lubošem Bártů zůčastnili pietní vzpomínkové akce k 80. výročí heydrichiády na táborském popravišti, pořádané Městem Tábor a příslušníky vojenské posádky Tábor.

Pieta byla perfektně naplánovaná i důstojně provedená - s vojenskou přesností i organizací.

Shromáždili jsme se na pietní cestě a poté šli průvodem. Ke konci průvodu, za zvuků vojenské hudby, se mezi účastníky postupně zařadili i slavnostně vystrojení vojáci a nabídli převzetí věnců a kytic, (i mých skromných růží ze zahrady, s trikolórou a nápisem "Nezapomeneme, Klub českého pohraničí"), které pak nesli před námi a slavnostně položili k památníku, my po té už jen úklonou uctili padlé. To se mi stalo poprvé v životě.

Následovalo představení nejdůležitějších účastníků. Byli přítomni nejen přestavitelé Města Tábora a místních politických stran a organizací, ale i mnozí z celostátní úrovně. A také, - což mi udělalo velkou radost, školní děti, pravděpodobně jeden ročník 2. stupně základní školy ( asi 3 třídy z nedaleké 5.ZŠ.

Pak proslovy, z nichž mi utkvěl v paměti, a líbil se mi, projev historika, který promluvil o plánech Heydricha na zničení českého národa, o atentátu na něj a následném útlaku, zavírání, popravách, zmínil i konkrétní osudy některých popravených z nich.

Další, kdo mi utkvěl, ale naopak nepříjemně, byl pravoslavný farář, který mluvil o útrapách války, pomodlil se za oběti i skončení války, ale neopoměl "velké zlo", jehož rozšíření nesmíme připustit, ztotožnil ho s velkým Z, aniž by aspoň náznakem zmínil i druhou stranu konfliktu. Alespoň skončil bez potlesku.

A nakonec ještě hymna, "večerka" a slavnostní salvy. Jsem ráda, že jsem se zůčastnila spolu s dalšími dvěma členy našeho klubu z Tábora.

Text a foto:

přítelkyně Světlana Šatná
členka Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše z Tábora

Fotogalerie: