Pieta k 70. výročí vzniku Pohraniční stráže v obci Radenín, u místa odpočinku strážmistra SNB Josefa Pekaře

27.07.2021

Vážení čtenáři, přátelé, členové Klubu českého pohraničí a naši sympatizanti,

při příležitosti 70. výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb. o ochraně československých státních hranic jsem v sobotu, 24. července 2021 v obci Radenín na Táborsku, u místa odpočinku strážmistra SNB Josefa Pekaře, provedl osobně pietní akt.

Před vlastním pietním aktem jsem nahlédl do knihy "STŮJ, Finanční stráž" spisovatele Oty Holuba z edice Fakta a svědectví. Knihu vydalo nakladatelství Naše vojsko Praha v roce 1987 svazkem 101. Předmluvu knihy napsal nám dobře známý spisovatel plk. prof. PhDr. Stanislav Kábele, CSc. Příběh zavražděného ochránce státních hranic strážmistra Josefa Pekaře je zachycen v závěrečné stati Poslední výkaz na stránkách 256-261 knihy.

Pečlivě zpracovaný "Dodatek k dálnopisnému hlášení stálé služby KV-NB Č.Budějovice ze dne 12/3 1949", který mi dal k dispozici mjr. PS v.v. František Zach, obsahuje podrobnosti tragické události, kdy prchající banda čtyř zločinců zákeřně zavraždila oba příslušníky SNB útvaru České Žleby, strm. Josefa Pekaře a vrchního respicienta Finanční stráže Miloslava Mutínského.

Před pietním aktem jsem dopoledne provedl údržbu hrobu (umyl jsem náhrobní desku a kámen, vyplel zeleň hrobu, doplnil kytici a obnovil písmo na desce pohřbeného strážmistra SNB).

Vyzdobil jsem hrob vlajkami ČR a vlaječkou KČP, přidal jsem k tomu zvětšené logo 70. výročí OSH a postupně složku 70. výročí OSH a Pamětní list.

Poté jsem nahlas přečetl "Dopis s poděkováním pohraničníkům", který byl schválen delegáty slavnostního, 8. celostátního setkání OSH v Praze. Vše jsem vyfotil a přikládám k článku o provedení pietného aktu.

Jednou pohraničník, navždy pohraničník!

Neprojdou!

Ing. Zdeněk Trippé
předseda
Okresní rada KČP Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše

Fotogalerie: