P. Hannig : Prolomení dekretů Edvarda Beneše nedovolíme!

Petr Hannig
Petr Hannig

Jazykový zákon, 

Projev ke 101. výročí vzniku samostatného Československa
Petr Hannig, Rozumní,
Tábor 26.10. 2019

Prolomení dekretů nedovolíme!

Vážení přítomní, dámy a pánové

Národ, který ztratí svou řeč, přestane existovat. Národ, který nezná své písně umírá. To věděli na počátku devatenáctého století naši národní buditelé, spisovatelé, básníci, skladatelé a český jazyk zažil své znovuzrození po hluboké době temna po Bílé Hoře. Na počátku století dvacátého mohla vzniknout Československá republika právě proto, že jsme byli svébytným národem s vlastní řečí a vlastní kulturou.

Když nás okupovali Němci za Protektorátu, okamžitě začal útok na češtinu. Nařídili dvojjazyčné nápisy, přičemž němčina byla vždy na prvním místě.

A kam jsme se dopracovali dnes, kdy máme vlastní svobodnou republiku? V Praze na mnohých místech nenajdete vůbec češtinu v nápisech obchodů, restaurací atd. V některých podnicích se zahraničními vlastníky je nařízena jako komunikační řeč angličtina.

V rádiích, včetně veřejnoprávních je převaha anglicky zpívaných písní. Nehledě na to, že zbytečně odplouvají do zahraničí ročně stamiliony ve formě tantiém, čeština je popelkou.

Rozumní navrhují už od svého založení zákon o českém jazyku, který by pod pokutou nařizoval, že ve všech nápisech musí být čeština na prvním místě, v rádiích, zvláště pak veřejnoprávních povinnost hrát 50% českého repertoáru. Tyto zákony existují v mnoha zemích EU a není to relikt minulé doby.

Naše řeč a kultura se musí chránit i v době 101. výročí vzniku samostatného Československa.

Mgr. Petr Hannig
předseda ROZUMNÝCH a bývalý prezidentský kandidát