P. Hannig : Prolomení dekretů Edvarda Beneše nedovolíme!

26.10.2019
Petr Hannig
Petr Hannig

Jazykový zákon, 

Projev ke 101. výročí vzniku samostatného Československa
Petr Hannig, Rozumní,
Tábor 26.10. 2019

Prolomení dekretů nedovolíme!

Vážení přítomní, dámy a pánové

Národ, který ztratí svou řeč, přestane existovat. Národ, který nezná své písně umírá. To věděli na počátku devatenáctého století naši národní buditelé, spisovatelé, básníci, skladatelé a český jazyk zažil své znovuzrození po hluboké době temna po Bílé Hoře. Na počátku století dvacátého mohla vzniknout Československá republika právě proto, že jsme byli svébytným národem s vlastní řečí a vlastní kulturou.

Když nás okupovali Němci za Protektorátu, okamžitě začal útok na češtinu. Nařídili dvojjazyčné nápisy, přičemž němčina byla vždy na prvním místě.

A kam jsme se dopracovali dnes, kdy máme vlastní svobodnou republiku? V Praze na mnohých místech nenajdete vůbec češtinu v nápisech obchodů, restaurací atd. V některých podnicích se zahraničními vlastníky je nařízena jako komunikační řeč angličtina.

V rádiích, včetně veřejnoprávních je převaha anglicky zpívaných písní. Nehledě na to, že zbytečně odplouvají do zahraničí ročně stamiliony ve formě tantiém, čeština je popelkou.

Rozumní navrhují už od svého založení zákon o českém jazyku, který by pod pokutou nařizoval, že ve všech nápisech musí být čeština na prvním místě, v rádiích, zvláště pak veřejnoprávních povinnost hrát 50% českého repertoáru. Tyto zákony existují v mnoha zemích EU a není to relikt minulé doby.

Naše řeč a kultura se musí chránit i v době 101. výročí vzniku samostatného Československa.

Mgr. Petr Hannig
předseda ROZUMNÝCH a bývalý prezidentský kandidát