Otevřený dopis Poslanecké sněmovně České republiky

29.05.2023

Vážení členové Parlamentu a Senátu České republiky

Členové vlasteneckého spolku Klubu českého pohraničí v Berouně vyslovují zásadní nesouhlas s podpisem tzv. Dohody obranné spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy.

Tato dohoda vychází pouze z pozic představitelů státní moci, aniž by byla sjednávána z vůle lidu, občanů České republiky.

Při vyslovení nesouhlasu vycházíme z historického poučení, kdy podobné dohody byly sjednávány v letech 1938 / 1939 nebo koncem roku 1968. Jejich důsledky jsou známé a nepřinesly naší republice nikdy nic dobrého.

Současná Dohoda ve svém obsahu představuje legalizaci cizí okupační moci na území naší České republiky a je předzvěstí zbavení naší vlasti posledních zbytků její suverenity.

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby Spojené státy mohly takto bezprecedentně působit nad suverenitou jednotlivých zemí včetně naší České republiky.

Hlavní propagátoři připravených opatření velice licoměrně, s plnou dávkou ignorace a pohrdání názory našich občanů se podepsali pod dokument, který představuje zradu nad jejich životy.

Požadujeme jednohlasné NE dané dohodě a obracíme se na členy Poslanecké sněmovny, kteří mají v prvé řadě hájit životní potřeby a zájmy občanů, kteří je do funkcí navrhli a vzpomněli si na to, co těmto občanům slibovali v době, kdy se jednalo o tom, zda se vůbec do vysokých poslaneckých funkcí dostanou.

Požadujeme vás, vážení zákonodárci, nedovolte dojít k okupování naší rodné vlasti a při hlasování o této zrádné dohodě mějte na paměti osudy občanů České republiky.

Beroun 25. 5. 2023

S úctou členové Klubu českého pohraničí okresu Beroun

S jejich pověřením Pokorný Jiří předseda OR KČP