Ostravští veteráni PS slavili svůj svátek.

26.07.2022

11. červenec 2022 je podle dnešního kalendáře obyčejný den, ale pro mnohé pohraničníky je přesto významným den. Den pohraniční stráže. Den přijetí zákona č. 69/1951 Sb. Národního shromáždění republiky Československé ze dne 11. července 1951.

V pátek 8. července se uskutečnilo setkání Ostravských veteránů, přátel a příznivců Pohraniční stráže pod záštitou Sekce Ochránců státních hranic Ostrava pod vedením MěR KČP z. s. Václava Soukupa Ostrava u příležitostí 71. výročí přijetí zákona o OSH. Na 65 veteránů PS z Moravskoslezského kraje a okolí a SR se sešlo v Ostravě - Hrabůvce ve větších prostorách v restauraci Cihelna U Chýlků. Slavnostní setkání pod prapory ČR, SR, bojových zástav 11 a 15. bPS, 7.rPS Nové Hrady a Sekce OSH Ostrava zahájil přítel Nekvapil, který všechny přítomné přivítal a popřál všem přítomným pohraničníkům k jejím svátku ke Dni PS vše nejlepší. Tichou vzpomínkou si veteráni PS vzpomněli na své kamarády, kteří při ochraně hranic zaplatili cenu nejvyšší, a to svůj život a nezapomněli jsme ani na své dobré kamarády, kteří se nedožili dnešních dnů.

Po chvíli je již v plném proudu srdečná vzpomínková diskuse. Objevují se dobové fotografie a vzpomíná se na zelenou brigadýrku a psíčkem na klopě, na ty dva roky na "čáře", které byly náročné, ale přesto krásné. Kdo to prožil, ví, o čem je řeč, kdo to neprožil, nikdy nepochopí.

Hodiny ubíhají a nikomu se nechce vracet se do dnešní reality. Vždyť jsou zase o mnoho let mladší, jsou mezi kamarády, se kterými si rozumí, jsou mezi svými. Ale bohužel čas je neúprosný a vše má svůj konec. Loučíme se. Další setkání proběhne dne 21. 10. 2022 před státním svátkem - Den vzniku samostatného Československa.

Ladislav Nekvapil, MěR KČP VS Ostrava

Fotogalerie: