Ostravské vánoční posezení s přáteli 2022

28.11.2022

Dne 24. 11. 2022 v týdnu 327. výročí popravy významného vůdce chodského povstání, obhájce práv a svobody Chodů Jana Sladkého Koziny v roce 1695 v Plzni, se v restauraci Cihelna U Chýlků v Ostravě uskutečnilo tradiční Vánoční posezení s vyhodnocením činnosti Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a pobočného Spolku Ludvíka Svobody Ostrava v končícím roce 2022. Vzácným hostem byl př. Hajný Veterán Policie ČR za MS kraj. Předseda Městské organizace př. Gara seznámil členy s bohatou činností klubu a vyzvedl velmi dobrou spolupráci s vlasteneckými sdruženími, spolky a stranami. Přítel Holas přítomné seznámil s průběhem 11. Národního sněmu v Praze, př. Nekvapil, informoval o práci SMEČ, sekce OSH Ostrava a Veteránů PS Ostrava při MěO KČP VS Ostrava, př. Niedoba a Poledník podali zprávu o činnosti MS KR a NR KČP. Bohatá diskuse se nevyhnula ani současné domácí a mezinárodní vypjaté politické situaci. V závěru posezení předseda MěO Václava Soukupa Ostrava a pobočného Spolku Ludvíka Svobody Ostrava př. Gara poděkoval všem za vykonanou práci a popřál příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a životního optimismu v roce 2022.

Jan Gara KČP VS Ostrava a SLS

Fotogalerie: