Ostraváci vzpomínali na stalingradské vítězství

03.02.2022

79. výročí stalingradského vítězství, které je připomínáno 2. února 2022, je pro všechny lidi dobré vůle zvláštním výročím. Není na zemi místa, které by zakusilo od fašismu více než Stalingrad. A není na zemi místa, kde by nevěděli, že vítězství sovětské armády ve Stalingradské bitvě rozhodovalo o osudu celého světa, když se stalo určujícím faktorem dalšího upevnění protihitlerovské koalice.

Ve Stalingradu začala cesta k ukončení Velké vlastenecké a 2. světové války, k osvobození evropských národů od tak strašného jevu, jakým byl nacismus. Zcela zničený a nově vystavěný Stalingrad se stal symbolem upřímné touhy lidí po trvalém míru na zemi. Ale město, které zakusilo humanitární katastrofu, za to velmi tvrdě a nemilosrdně zaplatilo. Měl-li Stalingrad před válkou více než půl milionu obyvatel, tak po 2. únoru 1943 to bylo pouhých 32 000...

Jedna z nejgrandióznějších bitev ve světové historii trvala 200 dnů a nocí, od 17. července 1942 do 2. února 1943. Na území o rozloze přes 100 000 kilometrů čtverečných bojovaly na obou stranách na dva miliony vojáků, bylo zde na 2000 tanků a letadel, asi 26 000 děl a minometů. Bez ohledu na převahu v živé síle a výzbroji se protivníkovi nepodařilo dobýt město jediným úderem.

Stalingradská zem - to není jen hrdinná zem, ale také symbol mírotvůrcovství, boje za mír, pro celou planetu. Tady, v ohni Stalingradské bitvy, se zrodila družba Stalingradu a britského města Coventry. V roce 1944 se Stalingrad a Coventry staly prvními bratrskými městy, což byl začátek poválečného celosvětového družebního hnutí měst. V roce 1947 se stala Ostrava po Coventry druhým bratrským městem Volgogradu. Mezi osvoboditeli Ostravy za druhé světové války byl velitel Stalingradského frontu maršál Andrej Jeremenko.

V pátek 2. února 2022 uspořádala Česko-ruská společnost Ostrava a Ostravský ruský dům tradiční slavnostní večer na počest 79. výročí porážky fašistických vojsk u Stalingradu a také na počest 78. výročí prolomení blokády Leningradu. Akce se zúčastnila atašé generálního konzulátu v Brně Sofie Žuková, Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a další levicové subjekty.

V zasedací místnosti MěV KSČM přivítal všechny přítomné hosty př. Karel Šesták. Následně př. Tamara Galynina zavzpomínala na své dětství v blokádě Stalingradu. Poté zazpíval a zahrál na kytaru Igor Jelínek několik ruských písní, známých, neznámých, dřívějších i současných. Atašé generálního konzulátu Ruska v Brně Sofie Žuková přednesla zdravici. Na závěr př. Karel Šesták zavzpomínal na Stalingradskou bitvu.

V rámci programu předal př. Jan Gara u příležitosti 25. letům založení KČP Václava Soukupa Ostrava a 30. let založení KČP za dlouholetou spolupráci plaketu NR Doc. Tamaře GALININĚ CSc., medaili 3. stupně RSDr. Karlu ŠESTÁKOVI a medaili 2. stupně kpt. v. v. Janu ŠIMČÍKOVI.

Jan Gara, KČP Ostrava

Fotogalerie: