Ostrava nezapomíná na rok 1939

18.03.2023

… dne 14. 3. 1939 po 17. hodině vyrazily k Moravské Ostravě ze čtyř směrů německé ozbrojené síly. Motorizované i pěší vojsko překročilo hranice u Koblova a přes Slezskou Ostravu rychle postupovalo ke kasárnám na Hranečníku, kde odzbrojilo dezorientovanou čs. posádku. Druhý proud směřoval od Petřkovic do Přívozu, třetí pak ze Svinova do Mariánských Hor a Vítkovic. Čtvrtý směr postupu vedl od Polanky do Zábřehu a Vítkovic. Přední formaci okupační armády tvořila elitní jednotka Leibstandarte SS Adolf Hitler. V té době byl neinformovaný prezident Emil Hácha na cestě do Berlína, kde jej teprve časně ráno následujícího dne za užití psychického násilí donutili schválit vojenskou okupaci a zřízení Protektorátu Čechy a Morava …

Po 84 letech 14. 3. 2023 odpoledne si v Ostravě občané připomněli den, kdy naše město bylo obsazeno německými vojsky a jeho občany, kteří v letech 1938-45 položili za naši svobodu své životy.

Jana Plonková KČP VS Ostrava

Fotogalerie: