Острава не забывает! Ostrava nezapomíná.

11.05.2023

Již osmým rokem organizuje 9. května společný pochod Nesmrtelného pluku Ostrava, členové a příznivci občanských spolků, Ostravského ruského domu, Česko-ruské společnosti, Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, Společnosti Ludvíka Svobody Ostrava, Českého svazu bojovníků za svobodu, levicové kluby žen, KSČM, Národní domobrana, Aliance národních sil i dalších sdružení, včetně občanů města Ostravy i dalších měst apod.

Každým rokem lidé přicházejí s portréty osvoboditelů, včetně svých rodinných příslušníků k tomuto svátku – Dni vítězství. Základním motivem je výraz "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto", kterým hájíme historickou pravdu proti mnohým snahám ji měnit, či znevažovat.

Úvodem všechny zúčastněné přivítal předseda Česko-ruské společnosti Ostrava Karel Šesták. Připomněl nejen hrdinství rudé armády, vzpomínku na padlé, ale rovněž zdůraznil ohýbání a překrucování pravdy v dnešní době. Na závěr přednesl srdečné pozdravy od naších přátel ke Dni vítězství z Volgogradu. Poté vystoupila př. Zdeňka Tymová předsedkyně Aliance národních sil. Po proslovech účastníci položili květiny k památníku. Na závěr všichni přítomní občané zazpívali Českou a Slovenskou hymnu. 

Fotogalerie: