OSLAVY 78. VÝROČÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ V MAKOVĚ

28.08.2022

Jako každoročně ve dnech výročí Slovenského národního povstání se i letos, 25. srpna 2022 se konal pietní akt k 78. výročí u Památníku 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky v Makově na hranicích mezi Českou a Slovenskou republikou.

Pietní akt, který se konal několik metrů na slovenské straně hranice s Českou republikou, organizovala obec Makov. Vedle organizátorů se pietní akce zúčastnili zástupci územní samosprávy Slovenské republiky i přilehlých obcí na české i slovenské straně, Slovenského svazu protifašistických bojovníků, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a další hosté, jak z Čech, tak ze Slovenska. Po položení věnců k památníku zazněla česká a slovenská hymna, slavnostní projevy hostů a zazpíval folklorní soubor Makovanka.

Akce se zúčastnili i delegace KČP Zlínského a Olomouckého kraje na čele s předsedou př. Zdeňkem Vejpustkem za Zl.kraj a př. Holišem za Olomoucký kraj. S pozdravným projevem vystoupil př. Vejpustek, který přikládám:

Dobrý den, vážené dámy a pánové,

Připomínáme si zde u památníku 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky, 78. výročí SNP. Připomínáme si to, jak naši občané bývalého Československa, bránili svou vlast a za ni byli ochotni a také položili své životy. Někteří, co si neuvědomují, že se dějiny mohou opakovat, tak nám dávají nálepku extrémistů nebo nostalgiků, kteří si jen připomínají staré časy. A nyní je to tu! Bratrovražedný boj dvou Slovanských národů. To se nemělo nikdy stát. Je třeba urychleně najít mírové řešení. Je to v zájmu nás všech, než nás semele válečné běsnění. Pravda je ovšem taková, že pokud si nevážíme své vlasti, zaberou ji jiní, kteří z nás, našich synů a vnuků si udělají své otroky. Toto nesmíme dopustit. Proto z tohoto místa vyzývám ty, které jsme si zvolili jako naše zástupce ve vládách našich států, aby konali ve prospěch našich národů a především míru. Jen tak můžeme dosáhnout toho, že naši předkové, kteří padli ve druhé světové válce, nepoložili své životy nadarmo. Proto se zde scházíme a připomínáme, že Čechové a Slováci jsou slovanské národy, které ani hranice nerozdělí, tak jak znělo v sobotu 20.srpna v Dubňanech. V žádném případě nesmíme zapomenout, že nás osvobodila RA za cenu obrovských obětí. Cituji Karla Čapka, jehož slova jsou nyní velmi aktuální: Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se Ti vybarví. konec citátu. Chci poděkovat všem organizátorům tohoto slavnostního shromáždění za organizování tohoto aktu. Jmenovitě: Ing. Erice Jurinové předsedničce Žilinského samosprávného kraje, plk. v.v. doktoru Jurajovi Drotárovi předsedovi Oblast. Výboru Slovenského Svazu protifašistických bojovníků v Žilině a Martinu Pavlíkovi, starostovi obce Makov za udržení tradic!

Fotogalerie: