OSLAVA DNE VITĚZSTVÍ V TÁBOŘE 9. května 2021

10.05.2021

Klub českého pohraničí, z.s. prostřednictvím Okresní rady KČP Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše uspořádal dne 9. května 2021 oslavu Dne vítězství v jihočeském Táboře, na symbolickém, důstojném místě v centru města přímo u Sochy rudoarmějce na náměstí T.G.M a poblíž Třídy 9. května. V Táboře není pro tuto oslavu důstojnějšího a reprezentativnějšího místa. Socha rudoarmějce sice nese jméno "Vojna a mír", ale podstata je na první pohled zcela jiná. Rudoarmějec drží v rukou nad hlavou malé dítě a jde o jasný symbol záchrany života českého národa, který byl stejně jako jiné národy slovanského a ruského světa určen v lepším případě k otrocké práci pro panskou rasu "germánských nadlidí" a v horším případě k fyzickému vyhlazení. Našemu pozvání na oslavu Dne vítězství vyhověly a delegace vyslaly tři vlastenecké politické strany, a sice KSČM, Aliance národních sil(ANS) a Svoboda a přímá demokracie(SPD). Delegaci rovněž vyslala Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v čele se s. Stanislavem Vodsloněm, účastníkem Pražského povstání v roce 1945. Ozbrojené síly ČR zastupoval přítel, plukovník v.v. Ing. Alexander Lehner, člen Klubu českého pohraničí z Tábora. V čele delegace vlastenecké KSČM stála s. Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského KV KSČM společně se s. Václavem Ebertem, členem ÚV KSČM a členem VV OV KSČM v Táboře. Alianci národních sil na oslavě zastupoval přítel Marek Adam, předseda Jihočeského KV ANS. Přivedl sebou kněze Pravoslavné církve, popa Jiřího Táborského z Tábora. Vlastenecká Svoboda a přímá demokracie byla zastoupena skupinami členů této vlastenecké politické strany z města Tábor, jeho okolí a z Jihočeského kraje. Byli jsme potěšeni, že mezi nimi nechyběl náš vzácný přítel docent doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c. z Českých Budějovic. Delegaci neformální skupiny, která si říká Táborští vlastenci vedli její organizátoři paní Mgr. Dagmar Tisovská s panem Ing. Břetislavem Koláčkem. Program oslav byl vcelku tradiční. Po zahájení oslav, přivítání a představení hostů, které provedl přítel Zdeněk Trippé za Klub českého pohraničí a její okresní radu, následovalo kladení věnců a kytic za hudebního doporovodu "Pochodu padlých revolucionářů". S projevy poté postupně vystoupili s. Alena Nohavová(KSČM), přítel Marek Adam(ANS) a s. Stanislav Vodsloň(ČSBS). Na úvod projevů a pozdravů a mezi jednotlivými vystoupeními byly přehrány hlášení Pražského rozhlasu z května 1945. Nakonec byla ze záznamu puštěna reprodukce básně Jaroslava Seiferta, jediného laureáta Nobelovy ceny za literaturu z roku 1984, Květnové noci, kterou recitoval náš přítel Ing. Břetislav Koláček. Následovaly hymny SSSR a Československa. Byla vyhlášena minuta ticha za oběti II. světové války a po jejím skončení účastníky pozdravil se svým proslovem pravoslavný pop Jiří Táborský, který se na závěr pomodlil za všechny oběti války a vzdal hold vojákům Rudé armády, osvoboditelům evropských národů od nacistické okupace. Pojmenoval je vojáky dobra, kteří zvítězili nad silami útlaku a temna, přinesli nám svobodu a mír. S vojáky, rudoarmějci, našimi osvoboditeli jsme se symbolicky rozloučili ruským vojenským pochodem Proščánie Slavjánki. Zcela na závěr oslav Dne vítězství jsme pořídili společné fotografie s většinou účastníků oslavy přímo před Sochou rudoarmějce. Na tom byly oslavy Dne vítězství v Táboře ukončeny.

Ing. Zdeněk Trippé v.r.
korespondent za Jihočeskou krajskou radu KČP

Fotogalerie: