OSLAVA DNE VÍTĚZSTVÍ 8. KVĚTNA 2022 V TÁBOŘE

09.05.2022

Letošní oslava Dne vítězství v Táboře byla vzhledem k tragickým událostem na bratrské slovanské Ukrajině provedena v omezeném rozsahu, přesto důstojně. Oslavu svolal coby pořadatel a připravil Klub českého pohraničí v působnosti Okresní rady Klubu českého pohraničí Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše.

Rozsah pozvaných hostů byl záměrně snížen. Spolupořadatelem byl OV KSČM v Táboře a účastnili se ho členové 1. ZO KSČM v Táboře, spolu s dalšími hosty, například paní Mgr. Dagmar Tisovskou, členkou neformální skupiny Táborští vlastenci. Po krátkém přivítání hostí, které provedl předseda klubu, dostal úvodní slovo s. Václav Ebert, předseda OV KSČM v Táboře. Po něm vystoupil pan PhDr. Stanislav Vodsloň, člen OV ČSBS v Táboře, účastník Pražského povstání v roce 1945. Jako vždy přednesl zajímavý projev s připomenutím základních faktů o průběhu a výsledcích osvobozenecké mise Rudé armády v Evropě. Zdůraznil nesmírné oběti 27 milionů občanů SSSR, které byly položeny sovětským lidem na oltář vítězství nad nacistickým Německem. Projev byl odměněn velkým potleskem. Př. Světlana Šatná, členka klubu z Tábora poté přednesla báseň Marka Řezanky "Memento května", kterou složil k masakru v Oděse, který se stal 2.5. 2014 po nástupu ukrajinských nacistů k moci na bývalé sovětské Ukrajině. Po poezii předseda klubu vyhlásil minutu ticha za všechny oběti, které přinesla Rudá armáda, lid SSSR, spojenecká vojska a také naše zahraniční armády včetně domácího odboje při osvobozování od nacistické poroby. Při závěrečném slovu předseda klubu se vztyčenou vlajkou SSSR ještě vysvětlil tři události spojené s umístěním rudého praporu SSSR, praporu Vítězství na Říšském sněmu ve dnech 1. a 2. května 1945. Poté byla oslava Dne vítězství ukončena a účastníci oslavy se rozešli.

Text: př. Zdeněk Trippé, předseda klubu

Fotogalerie: