OSH Ostrava - Ostrava si připoměla 80. výřočí Stalingradské bitvy a 79. výročí prolomení blokády Leningradu

07.02.2023

VáženíobčanénašehopartnerskéhoměstaVolgogradu,váženípotomcistatečnýchobráncllměsta

-hrdiny,města Stalingradu, naši milí přátelé!

Prosíme, přijměte srdečný pozdrav a blahopřání k významnému svátku - 80. výročí porážky německých fašistických vojsk u Stalingradu. Tento významný Den vojenské slávy sdílíme s Vámi i my, členové a sympatizanti Česko-ruské společnosti a ostravského klubu Ruský dům. Sdílíme a oslavujeme jej s vámi jako každý rok, tak i lt:tos v podmínkách asi nejhorších v dosavadní historii.

Místo toho, aby si celý svět připomínal toto výročí jako rozhodující moment, směřující k porážce zvrhlé ideologie a osvobození národů ze jha nacistické říše "nadlidí", nacházíme se v situaci téměř opačné. Západní svět - a s ním poklonkující rádobydemokratické režimy ve střední a východní Evropě, bohužel včetně naší vlády, se zas a znovu snaží zničit Rusko. Opět budou na východ směřovat vlaky, naložené tanky s černým křížem, které v cílové stanici budou přemalovány modrožlutými emblémy, opět si válečnické síly budou chtít vyzkoušet hru s ohněm.

Proto my zde v Ostravě, ve městě a kraji, jehož osvobození od fašistických okupantů na jaře roku 1945 stálo bezmála 30 tisíc padlých vojáků Rudé armády a československého armádního sboru, o obětí mezi civilním obyvatelstvem nemluvě, proto my každoročně vzpomínáme vítězství ve stalingradské bitvě jako veliký symbol. Legendární volgogradská (stalingradská) země dříve i dnes je pro nás jedním z hlavních center uchování historické paměti lidu, místem, kde se předávají základy vlastenectví, morální hodnoty, úcta k veteránům, kteří bránili nezávislost své země z generace na generaci. Je symbolem vojenské slávy i měla by být mementem toho, jak dopadá ona hra s ohněm, hlavně pro ty, kteří se na vlastní kůži přesvědčili o platnosti přísloví, že kdo seje vítr, sklízí bouři.

Čechoslováci svou krví potvrdili příslušnost k vítězné protifašistické koalici, proto i my dnes v Ostravě se nemáme za co stydět, připomínáme si jméno Stalingrad, vítěznou Rudou armádu, všechny její významné vojevůdce, maršály, generály, ale i prosté vojáky, jejichž jména nesou ostravské ulice. To všechno spojuje naše obě města, naše občany - vrstevníky a my pevně věříme, že to bude spojovat i naše děti a vnuky.

Pravdou je, že letošní oslavy v Ostravě probíhají ve skromných podmínkách. Nepřijedou k nám hosté z Volgogradu, ani my nebudeme slavit s vámi ve vašem městě. Ale moc bychom si přáli, abyste při pohledu na symbolický "Most paměti", nádhernou myšlenku jak připomenout dnešní významné výročí potomkům obránců Stalingradu, si byli jisti, že duchem jsme v tuto chvíli s vámi. A že máme naději, že zlé doby pominou a naše přátelství bude ještě pevnější. A že i na naší ulici bude svátek.

Účastníci koncertu na počest 80. výročí Stalingradské bitvy v Ostravě

2. února 2023

Fotogalerie: